Pagina inmemoriam lijst vanaf 2010
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

In memoriam

Onze overleden oudgedienden.

Indien u op de hoogte bent van een overlijden van een van onze oudgedienden, kunt u best een bericht daarvan sturen naar: info@vijfdelinie.be
Gebruik een betrouwbare bron zoals een rouwbrief of een bidprentje.
Niet elk overlijden werd ons bekend gemaakt. U mag oude berichten sturen met de vraag om ze in te voegen. De chronologie blijft behouden.
Als u klikt op de naam van de overledene, zal het doodsprentje en/of een levensbeschrijving getoond worden.

NATO-vrijwilliger.
Lid van beide Marscompagnies Afrika.
05 november 1938 - 01 mei 2024
Kapitein-commandant op rust.
06 juli 1940 - 15 april 2024
Korporaal peloton Verkenners 1972
30 september 1953 - 13 maart 2024
Gewezen onderofficier 1970 - 1978.
27 maart 1951 - 20 februari 2024
Majoor in de reserve.
01 augustus 1953 - 04 februari 2024
Dienstplichtige 1954
10 augustus 1935 - 11 januari 2024
Dienstplichtige lichting 1952
02 juni 1933 - 28 december 2023
Dienstplichtige Pl Verkenners 1962
14 augustus 1943 - 23 december 2023
Sergeant KROO in 1960
10 mei 1941 - 08 december 2023
Majoor op rust
09 april 1934 - 20 november 2023
Onderofficier op rust
02 juli 1953 - 07 augustus 2023
Dienstplichtige lichting 1953
30 juli 1934 - 14 juli 2023
Dienstplichtige peloton Verkenners 1962
29 oktober 1943 - 09 juli 2023
KROO 1985-Reserve Adj Maj
17 mei 1965 - 17 mei 2023
Korporaal dienstplichtige 1971
01 december 1946 - 06 mei 2023
Soldaat dienstplichtige lichting 1957
26 april 1939 - 02 mei 2023
Adjudant op rust
03 augustus 1934 - 11 april 2023
Korporaal peloton Verkenners 1971
25 september 1951 - 17 maart 2023
Kapitein commandant op rust
31 januari 1937 - 19 februari 2023
Sergeant NATO van 1960 tot 1965
Lid van de 2de Marscompagnie 1961
01 mei 1941 - 03 februari 2023
Soldaat dienstplichtige 1960
25 januari 1941 - 11 januari 2023
Adjudant op rust
10 september 1940 - 03 januari 2023
Adjudant op rust
17 december 1933 - 01 januari 2023
Kapitein commandant op rust.
02 december 1938 - 01 december 2022
Gewezen onderofficier 1954-1957
Ere politie commissaris op rust
19 augustus 1936 - 23 november 2022
1 kpl chef op rust 5 Linie
07 april 1935 - 10 november 2022
Adjudant op rust
07 augustus 1950 - 05 september 2022
Adjudant op rust
23 augustus 1922 - 04 augustus 2022
Dienstplichtige stormfuselier 1958
24 augustus 1939 - 24 juli 2022
Korporaal dienstplichtige
peloton Verkenners 1968
13 oktober 1949 - 19 juni 2022
Kapitein commandant op rust.
15 februari 1934 - 17 mei 2022
Adjudant majoor op rust.
05 augustus 1945 - 09 maart 2022
Adjudant op rust.
26 december 1945 - 17 maart 2022
Kapitein commandant op rust
05 februari 1938 - 24 februari 2022
Adjudant op rust.
16 maart 1940 - 13 februari 2022
Dienstplichtige Verkenners 1962
14 december 1942 - 03 januari 2022
Adjudant chef op rust
05 juni 1955 - 31 januari 2022
Oudstrijder- Gekwetst in het gevecht
in mei 1940 te Humbeek.
15 januari 1920 - 22 december 2021
Dienstplichtige 1970 Chauffeur fulltrack.
02 juni 1951 - 23 december 2021
1 CIC op rust
12 juni 1940 - 09 oktober 2021
Adjudant chef op rust
14 mei 1943 - 11 oktober 2021
1Kpl chef op rust
Chauffeur korpscommandant
4 augustus 1933 - 27 oktober 2021
Korporaal b.d.
06 juni 1959 - 05 september 2021
Dienstplichtige in het Peloton Verkenners in 1974.
23 oktober 1955 - 09 september 2021
Korporaal chef op rust
06 augustus 1935 - 10 september 2021
Dienstplichtige van de lichting 1967
30 juni 1948 - 25 augustus 2021

Dienstplichtige in het Peloton Verkenners in 1974.
14 maart 1955 - 05 augustus 2021.

Maurice HERMANS
Adjudant op rust 5Linie
31 januari 1931 - 12 juli 2021
Sergeant KROO 1953
27 oktober 1933 - 19 juli 2021
Dienstplichtige van de lichting 1953
12 oktober 1933 - 20 juli 2021
Kolonel op rust
53ste Korpscommandant 5 Linie
23 september 1927 - 09 mei 2021
Adjudant-chef op rust
Gewezen RSM van het MH Oostende
17 februari 1937 - 13 april 2021
Dienstplichtige peloton Verkenners 1962
12 juli 1943 - 15 april 2021
Adjudant majoor op rust
31 juli 1953 - 19 maart 2021
Gewezen burgemeester van Rotselaar
en erelid van onze vereniging.
20 mei 1945 - 21 maart 2021
Ere luitenant kolonel
03 november 1923 - 18 januari 2021
Reserve Kapitein-commandant 5 Linie
24 januari 1945 - 12 december 2020
Majoor op rust
01 februari 1940 - 22 december 2020
Reserve-officier 5Linie
17 september 1933 - 22 december 2020
Adjudant Chef op rust
19 november 1935 - 14 november 2020
Adjudant op rust
15 november 1939 - 21 oktober 2020
Sympathisant en vaandeldrager
14 mei 1940 - 14 september 2020
Adjudant op rust.
21 november 1938 - 18 juli 2020
Adjudant Chef op rust.
01 mei 1936 - 05 april 2020
Adjudant op rust.
21 augustus 1937 - 20 april 2020

Carlos ENGELS
Cdt op rust.
18 oktober 1938 - 23 april 2020
Sergeant b.d.
gepensioneerd politie-inspecteur
te Brugge
18 maart 1948 - 19 februari 2020
Dienstplichtige peloton Verkenners 1963
30 JULI 1943 - 03 februari 2020
Gepensioneerd Adjt Chef
02 juli 1938 - 15 januari 2020
Dienstplichtige 1979 3-Cie
18 november 1960 - 11 december 2019
Adjudant op rust
Koreastrijder 1951
26 maart 1930 - 19 augustus 2019
ADC op rust
25 januari 1932 - 15 augustus 2019

Michael SAWICKI
Eerste sergeant chef op rust
13 mei 1948 - 09 juli 2019
Kapitein-commandant op rust
12 oktober 1942 - 20 juni 2019
Dienstplichtige 1962
12 december 1942 - 18 juni 2019
Dienstplichtige 1958
15 april 1940 - 12 juni 2019
Dienstplichtige 1950
09 december 1930 - 07 mei 2019
Gewezen RSM van 1976 tot 1989
01 augustus 1938 - 06 mei 2019
Dienstplichtige 1964
peloton Verkenners.
22 november 1946 - 17 april 2019
Eerste korporaal chef op rust
15 januari 1956 - 24 maart 2019
KRO 1954
02 juni 1934 - 18 februari 2019
1 Korporaal Chef op rust-Regimentspolitie
07 april 1937 - 18 januari 2019

Albert VANDERHAEGHEN
Generaal majoor op rust
Gewezen korpscommandant 5 Linie
21 juli 1928 - 09 december 2018
Gewezen Onderofficier
lid van de Eerste Marscompagnie.
06 september 1934 - 09 november 2018
Kapitein-commandant.
02 augustus 1961 - 06 oktober 2018
Ere-Luitenant-Kolonel in de Logistiek
20 mei 1948 - 15 september 2018
Adjudant op rust.
26 december 1933 - 18 juli 2018
Reserveonderofficier 1960 .
11 maart 1941 - 12 juni 2018
Reserveofficier, KRO
dienstjaar 1960
26 juli 1938 - 12 juni 2018
Sergeant NATO
20 juni 1936 - 25 mei 2018
Dienstplichtige 1960
17 december 1937 - 15 mei 2018
Adjudant op rust.
07 september 1960 - 28 april 2018
Adjudant op rust.
17 januari 1947 - 23 april 2018
Adjudant Majoor op rust.
13 juli 1952 - 29 maart 2018
Korporaal b.d
24 juli 1963 - 09 maart 2018
Aalmoezenier 5Linie
van 1960 tot juli 1964.
09 juni 1925 - 13 februari 2018
Dienstplichtige 1960
vrijwilliger Marscompagnie Afrika
11 november 1941 - 30 januari 2018
Aalmoezenier 5Linie
van 1973 tot juli 1976.
11 januari 1930 - 02 januari 2018
1 CLC - gewezen Koreastrijder.
16 mei 1933 - 09 september 2017
Adjudant op rust,
gewezen Koreastrijder
25 februari 1929 - 24 augustus 2017
Majoor op rust.
12 juni 1933 - 08 augustus 2017
25 februari 1959 - 31 juli 2017
1ste sergeant op rust.
27 januari 1941 - 20 juli 2017
Dienstplichtige
Peloton Verkenners 1968.
25 augustus 1949 - 11 mei 2017
Dienstplichtige van het Peloton Verkenners 1964.
28 juli 1941 - 10 mei 2017
Adjudant Chef op rust
06 september 1930 - 28 april 2017
Adjudant Chef op rust
26 april 1932 - 13 april 2017
Dienstplichtige 1964
19 maart 1946 - 15 februari 2017
1 Kpl-chef postbode 5Linie
23 juni 1939 - 11 januari 2017
Aalmoezenier in 1980
02 mei 1941 - 07 januari 2017
Aalmoezenier in 1979
24 juni 1953 - 05 januari 2017
Gewezen onderofficier
28 juli 1953 - 24 december 2016
Adjudant op rust
03 juni 1936 - 30 oktober 2016
Beroepsvrijwilliger
30 april 1954 - 03 oktober 2016
Dienstplichtige lichting 1960
08 juli 1941 - 01 juli 2016
Dienstplichtige lichting 1973
18 april 1954 - 23 juni 2016
Korporaal beroepsvrijwilliger op rust
07 december 1952 - 06 juni 1916
Dienstplichtige lichting 1966
25 februari 1947 - 04 mei 2016
Dienstplichtige 1967.
16 augustus 1948 - 27 april 2016
Ere Luitenant-Kolonel.
31 december 1935 -16 april 2016
Dienstplichtige lichting 1954.
04 februari 1935 - 23 maart 2016

Pierre LAUWERS
Adjudant op rust
sportmonitor van 1960 tot 1974.
03 augustus 1931 - 19 januari 2016
Adjudant-chef op rust.
30 september 1943 - 14 juli 2015
Dienstplichtige lichting 1966.
25 juni 1947 - 01 juli 2015
Onderofficier 5Linie op rust.
19 oktober 1941 - 02 juni 2015
Dienstplichtige lichting 1958
29 maart 1939 - 23 april 2015
Dienstplichtige 1968
10 oktober 1949 - 14 april 2015

Christiaan LEURS
Beroepsvrijwilliger
29 oktober 1942 - 11 februari 2015
Oudstrijder en krijgsgevangene 40-45..
06 mei 1917 - 06 februari 2015
Dienstplichtige lichting 1957.
28 juni 1937 - 22 januari 2015
Adjudant op rust.
16 maart 1930 - 19 januari 2015
Adjudant Chef op rust.
17 juni 1935 - 02 januari 2015
Onderofficier op rust.
02 mei 1938 - 21 december 2014
Adjudant op rust.
29 juni 1935 - 22 september 2014
Reserveofficier 1951.
31 januari 1931 - 09 september 2014
Onderofficier 5 Linie op rust.
23 mei 1950 - 18 juni 2014
Beroepsvrijwilliger 5Linie.
17 mei 1955 - 27 mei 2014
Dienstplichtige 1952
20 april 1933 - 01 mei 2014
Oudstrijder 5Linieregiment 1940
23 mei 1916 - 28 april 2014
Dienstplichtige 1957
07 mei 1934 - 18 april 2014
Dienstplichtige 1952
06 augustus 1933 - 14 april 2014
Dienstplichtige 1962
Voorzitter
Verbroedering der Linieregimenten.
13 april 1943 - 12 april 2014
Eerste Meester Chef (Adjudant)
Beroepsvrijwilliger 1981 - '82 in 5Linie.
08 november 1958 - 08 april 2014
Adjudant 5 Linie Regiment
03 maart 1935 - 04 januari 2014
Oorlogsvrijwilliger brigade IJZER 1944-45
06 februari 1922 - 02 december 2013
Dienstplichtige 1962.
08 oktober 1944 - 23 oktober 2013
Reserveofficier 1953-'54.
23 augustus 1934 - 28 september 2013
Oudstrijder 5de Linie.
15 november 1919-19 september 2013
Adjudant b.d.
12 juni 1932 - 11 juni 2013
Adjudant b.d.
09 december 1931 - 18 maart 2013
Beroepsvrijwilliger b.d.
18 december 1960 - 19 juli 2012
Oudstrijder
30 december 1919 - 17 juli 2012
Onderofficier, 1959 tot 1964
18 mei 1936 - 14 juli 2012
Kolonel b.d.
16 juli 1924 - 07 juni 2012
Dienstplichtige 5Linie 1966
03 januari 1947 - 06 juni 2012
Dienstplichtige 5Linie 1961
17 april 1942 - 03 juni 2012

Guido PINTELON
Dienstplichtige 5Linie 1957
05 februari 1938 - 13 april 2012
Dienstplichtige, peloton Verkenners 1962
24 juli 1943 - 28 maart 2012
Kolonel b.d - gewezen korpscommandant 5Linie
10 oktober 1919 - 21 maart 2012
Dienstplichtige 5Linie 1959
08 december 1941 - 19 maart 2012
Kro 1972
19 mei 1953 - 17 maart 2012>
Adjudant b.d.
03 augustus 1938 - 03 maart 2012
Reserve-officier 1954
22 juli 1933 - 19 februari 2012
Korporaal dienstplichtige 1952
29 mei 1933 - 13 januari 2012
1 Sgt Chef b.d.
09 januari 1954 - 02 december 2011
Adjudant Chef b.d
17 mei 1930 - 04 september 2011>
Dienstplichtige 1962
01 oktober 1944 - 07 augustus 2011
1 Sergeant Chef b.d
10 april 1960 - 01 augustus 2011
Onderofficier b.d
17 februari 1935 - 24 juli 2011
Onderofficier dienstplichtige 1966
21 februari 1943 - 21 juni 2011
Oudstrijder
21 maart 1920 - 19 mei 2011
Korporaal Chef b.d
02 augustus 1936 - 18 april 2011
Dienstplichtige 1962
12 november 1944 - 17 april 2011
Onderofficier dienstplichtige 1971
11 juli 1951 - 24 maart 2011
Onderofficier dienstplichtige 1954
21 mei 1928- 18 januari 2011
Dienstplichtige 1960
25 februari 1941 - 07 januari 2011
Dienstplichtige 1955
10 augustus 1935 - 15 december 2010
1 Korporaal Chef b.d
11 mei 1950 - 06 december 2010
Oudstrijder - sergeant dienstplichtige - 1937
12 mei 1917 - 15 november 2010

Hugo KOECKELENBERGH
Onderofficier dienstplichtige 1958
26 oktober 1936 - 20 september 2010
Dienstplichtige lichting 1958
05 oktober 1939 - 06 mei 2010
Dienstplichtige lichting 1951
27 december 1931- 26 april 2010
Kapitein-Commandant o.r.
12 april 1921 - 19 maart 2010
Dienstplichtige lichting 1953<
03 februari 1933 - 16 februari 2010
1 Korporaal Chef
07 augustus 1964 - 01 januari 2010
Top