Pagina historiek mutskenteken
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Heraldiek.

Het mutskenteken


Het mutskenteken, zoals hierboven afgebeeld, werd voor het eerst in gebruik genomen in 1949. Gedurende een plechtigheid in het centrum van Lüdenscheid, in september 1949, werd aan alle militairen van het 5 Linie dit kenteken overhandigd.
Het mutskenteken was de metalen afdruk van een ontwerp, dat in 1948 door de heer Henri GIELEN werd getekend, en aanvaard was door de militaire overheid.Tradities werden hiermee naar buiten gebracht. Voordien droegen alle Belgische militairen, vanaf 1945, de Brabantse Leeuw op hun muts. Met uitzondering van het Regiment Para Commando en de Ardeense Jagers.

Hieronder "Het Steen" dat de Heer Henri GIELEN in 1948 tekende. De afdruk van dit ontwerp in metaal, het mutskenteken zelf, wijkt enigszins af door het niet weergeven van kleuren en de details van de koningskroon. Henri Gielen was er zich van bewust dat het Steen, een symbool voor Antwerpen, aantoont dat het 5 Linieregiment bijna onafgebroken gekazerneerd was in deze stad, van 1830 tot 1940. Henri Gielen was een oudgediende van het 5 Linie. Hij deed er zijn legerdienst in 1937 en werd nadien, in 1939 gemobiliseerd, om deel te nemen aan 18-daagse Veldtocht in de rangen van ons regiment.

Het Steen te Antwerpen
Het Steen werd gebouwd tussen 1200 en 1225 en is het oudste gebouw van Antwerpen. Van hieruit ontwikkelde zich de stad Antwerpen. Dit gebouw toont wat er overbleef van de oorspronkelijke ringwalburg, toen in de 19de eeuw de Schelde werd rechtgetrokken.
Top