pagina Historiek algemeen
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Korte samenvatting : historiek 5 Linie

History is lived forward but it is written in retrospect. We know the end before we consider the beginning and we can never wholly recapture what it was to know the beginning only."
Uit : Sir Percy Cradock's "Know Your Enemy"

Van 1815 tot 1830 behoorde ons land tot het "Koninkrijk der Nederlanden"
In het leger der Nederlanden werd onderscheid gemaakt tussen de Nederlandse en Belgische afdelingen.
ln 1829 waren er elf infanterie-eenheden die waren samengesteld uit Belgische militairen van alle rangen.
Onmiddellijk na de Belgische onafhankelijkheid ging het "Voorlopig Bewind" over tot de oprichting van een Belgisch leger.Uniform 1830

In dit leger werden op 16 oktober 1830, bij arrest van het Voorlopig Bewind, officieren, onderofficieren en soldaten van de "14e Afdeling" uit het leger der Nederlanden, ondergebracht in het Regiment van Maastricht. Maastricht was op dat ogenblik nog een Belgische stad.
Bij decreet van het Voorlopig Bewind, verkreeg het Regiment van Maastricht als definitieve benaming " 5de Linieregiment ", op 25 november 1830.

 

Het 5de Linieregiment

Ontving zijn vaandel uit de handen van Leopold I op de Meir te Antwerpen, aanvang 1832.
Vanaf de oprichting in 1830 tot in 1992 werd het 5de Linieregiment meerdere keren ingezet bij gevechten en expedities waaronder
Mexico 1864
 • Algerije - 1840
 • Risquons-Tout - 1848
 • De Mexicaanse Expeditie - 1864 tot 1867
 • De mobilisatie van 1870
 • Congo - 1877
 • De Eerste Wereldoorlog - 1914 - 1918
 • Deel uitmakende van het bezettingsleger van de Ruhr van 1919 tot 1924
 • De mobilisatie en de 18-daagse Veldtocht: 1939 - 1940


 • De naoorlogse periode:

  In 1946 werd het 5 Linie terug opgericht onder de benaming 5 Liniebataljon.
  Dit 5 Liniebataljon erfde de tradities van het oude 5 Linieregiment.
  Het 5 Liniebataljon kreeg onmiddellijk een taak toegewezen in het bezette Duitsland. Het zal achtereenvolgens in de garnizoenen Duisdorf (Bonn) en Lüdenscheid ondergebracht worden om ten slotte in oktober 1949 in Soest in het kwartier Rumbeke te belanden.
  In 1955 wordt de status van alle bezettingstroepen opgeheven. De in West-Duitsland gestationeerde legereenheden worden vanaf dan 'NATO-troepen' met een sterk gewijzigde opdracht.
  Het 5 Linie zal in Soest blijven tot de opschorting van de legerdienst in 1992.


  In de naoorlogse periode wordt het Vijfde Linie ingezet voor volgende opdrachten:  uniform 1940.

   

 • Marscompagnie Congo 1960:
  Op 08 juli 1960 kort na het uitbreken van de onlusten in de Republiek Congo vertrok een marscompagnie naar Katanga. Deze eenheid werd bevolen door Kapitein Lefebure. Deze compagnie voerde opdrachten uit te Elisabethstad en Jadotstad en in de omgeving ervan. Eind september 1960 keerde deze marscompagnie naar Duitsland terug.

 • Handhaving orde in België:
  Op Kerstmis 1960 werd de openbare orde in België bedreigd door stakingen. Het Vijfde Linie wordt geconsigneerd en drie compagnies vertrekken naar België - naar de streek van VISE. Op 28 januari 1961 keren zij terug na hun opdracht te hebben vervuld.

 • Marscompagnie Ruanda-Urundi:
  Begin mei 1961 vertrok een eenheid van het Vijfde Linie, onder bevel van Commandant Melchior naar Urundi. Deze marscompagnie voerde opdrachten uit in gans Urundi, later ook in Ruanda.
  Deze verkiezingen in Ruanda en Urundi verliepen zeer kalm, ongetwijfeld te danken aan het tuchtvol optreden van de Belgische troepen.
  Begin oktober 1961 keerde de marscompagnie, na beëindiging van haar opdracht naar Duitsland terug.

 • Door het beëindigen van de Koude Oorlog, de val van de Berlijnse Muur, het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, de eenmaking van Duitsland en een aantal politieke beslissingen, zoals het opschorten van de militaire dienstplicht, werden bijna alle eenheden van het Belgisch leger uit Duitsland terug-getrokken in de periode 1989 tot 2002.
  Het 5de Linie werd in juni 1992 gefusioneerd met het Bataljon Bevrijding te Leopoldsburg. De benaming van dit infanteriebataljon werd vanaf die dag: "Regiment Bevrijding - 5 Linie".
  De tradities van beide bataljons werden opgenomen in dit Regiment en het verleent eveneens onderdak aan het monument van het 5de Linie en de traditiezaal, die uit Soest werden overgebracht naar het kwartier Luitenant Generaal PIRON.
  De kazerne van het 5de Linieregiment te Soest bestaat nog. Niet meer als kazerne. Ze werd opgefrist en grondig gemoderniseerd. Sinds 1993 is dit een faculteit van de Technische Hogeschool van Paderborn. Uiterlijk zijn de meeste gebouwen hetzelfde gebleven en zullen door diegenen die er ooit verbleven, zonder twijfel herkend worden.

  Om de foto's te zien, klik op:Kazerne Rumbeke Onze vereniging organiseert bezoeken voor alle leden van onze vereniging.
  Bent u een oudgediende ?

  Aarzel niet, er zijn niet de minste verplichtingen verbonden door even het contact met ons op te nemen. Integendeel, het zal enorm geapprecieerd worden als u ons laat weten in welke periode u deel uitmaakte van het 5 Linie.
  Onze vereniging van oudgedienden telt immers 727 leden en daar zijn hoogstwaarschijnlijk meerdere mannen bij die u graag zouden ontmoeten op onze samenkomsten. Uw lidmaatschap doet onze vereniging groeien en trekt daardoor uw oude compagniekameraden aan.
  Het staat u helemaal vrij om ons een vraag te stellen of een voorstel te doen.


  U kan per brief of e-mail contact opnemen met het bestuur van de Vereniging van het 5de Linieregiment vzw.
  Lees meer over het lidmaatschap en activiteiten op de pagina "Vereniging".  Briefwisselingadres :


     Bvr / 5 Linie
          t.a.v. Secretariaat Koninklijke Vereniging 5 Linie vzw.
     Koning Leopold I - laan 30 bus 24
         3970 LEOPOLDSBURG  Alle antwoorden en inlichtingen worden u per kerende post overgemaakt.


  Top