Pagina historiek Veltem-Beisem2
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

De militaire begraafplaats van Veltem-Beisem.

De begraafplaats van Veltem-Beisem werd aangelegd in de periode 1924-1925.

Deze militaire begraafplaats is gelegen langs de N2 Leuven-Brussel. Er bevinden zich hier 904 graven van gesneuvelde Belgische militairen. Bij elkaar gebracht door concentratie van graven uit de gemeenten van deze omgeving.

176 gesneuvelden van het 5 Linie Regiment vinden er hun laatste rustplaats.
Alle gesneuvelden werden hier herbegraven nadat ze vlakbij hun slagveld een eerste graf kregen in de gemeenten Rotselaar, Wespelaar, Werchter, Haacht en Keerbergen.

Er zijn 239 graven van niet-geïdentificeerde gesneuvelden.

Het merendeel van de doden viel bij de gevechten tijdens de Eerste (24-26 augustus 1914) en Tweede (9-13 september 1914) Uitval uit Antwerpen. situatie in 1914

Op elke grafsteen staat de naam, geboortedatum en overlijdensdatum, rang en korps.
Onderaan staan de toegekende onderscheidingen. De taalkeuze gebeurde door de nabestaanden.
Niet-geïdentificeerden werden met een tweetalige tekst voorzien.


Bij het ontgraven van de gesneuvelden op hun oorspronkelijke begraafplaats werden de families verwittigd.

Zij mochten nog beslissen of de gesneuvelde zou worden overgebracht naar de begraafplaats van hun gemeente. Dit gebeurde in 1924 en 1925.
Het uitzicht van deze begraafplaats werd sinds de aanleg enkele malen gewijzigd. Er waren bijvoorbeeld lage hagen aangeplant tussen een aantal rijen en later weer weggedaan. Begroeiingen zouden na enkele jaren de grafstenen beschadigen. Vandaar het sober uitzicht.


De onderhoudswerken worden sinds 2007 uitgevoerd door Defensie.

Elk jaar is er een grote herdenkingsplechtigheid waar autoriteiten aanwezig zijn. Enkele keren zelfs leden van de koninklijke familie.
Deze jaarlijkse herdenking wordt georganiseerd door de Nationale Strijders Bond en de militaire commandant van de provincie Vlaams Brabant.
Heel wat traditieverenigingen nemen hier aan deel.


Bovenstaande foto werd genomen na de herdenkingsplechtigheid van 2010.

De muziekkapel van de Gidsen ondersteunde de plechtigheid met meer dan veertig muzikanten. Tevens was een militair detachement aanwezig.

Onze vereniging was vertegenwoordigd door de voorzitter en een tiental leden.
Ons lid Jozef Van Dyck (zie foto), dienstplichtige van het jaar 1950, was zeer verheugd het bijna honderdjarige Vaandel van de Strijders 1914-1918 van het 5 Linie Regiment (en zijn ontdubbelingseenheden uit die periode – het 15 en 25 Linie Regiment) te mogen dragen.
Met fierheid droeg hij het Vaandel 14-18 mede in erkentelijkheid voor zijn vader die als artillerist de gevechten van september 1914 aan de Molen te Rotselaar ondersteunde en die later mede-inrichter werd van de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem.
Top