pagina vereniging 5 LINIE VZW
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

De Koninklijke vereniging 5 Linieregiment vzw

1. Doel:

Onze vereniging werd opgericht in 1991 te Soest, met als doel de band tussen de oudgedienden te behouden en de tradities te verzekeren.
Alle personen die ooit deel uitmaakten van het 5 Linie, zijn altijd welkom als lid van onze vereniging. Ook sympathisanten mogen het lidmaatschap aanvragen. Het lidmaatschap brengt geen enkele verplichting met zich mede.

Het bestuur richt jaarlijks twee grote samenkomsten in waarbij al onze leden en hun echtgenote-partner, door een persoonlijk schrijven worden uitgenodigd. Deze grote samenkomsten duren een volledige dag en worden afwisselend in een andere provincie ingericht, gekoppeld aan een culturele activiteit en een gezamenlijk diner of buffet. Hoofdzaak is en blijft: uw vrienden en kennissen ontmoeten en vele uren gezellig samenzijn.
De echtgenotes/partners van onze leden zijn steeds hartelijk welkom op onze samenkomsten en genieten van dezelfde voordelen bij deelname aan de activiteiten.


2. Lidmaatschap:

U kunt het lidmaatschap onmiddellijk aanvragen.
Vul daartoe het aanvraagformulier in en stuur het ingevuld terug. Het aanvraagformulier verkrijgt u door op deze link te klikken:aanvraag.Een onvolledige aanvraag wordt niet behandeld.
Nadat uw aanvraag werd ontvangen zal de ledenadministratie u registreren als lid, wanneer uw lidgeld ontvangen werd. U ontvangt dan binnen een korte termijn een uitnodiging voor de volgende activiteit of samenkomst van onze vereniging
Het lidgeld bedraagt 12 Euro. Giften worden in dank aanvaard. Deze giften laten onze vereniging toe om nog beter te functioneren en de voordelen komen rechtstreeks ten goede aan alle leden. Periodiek publiceert onze ledenadministratie de milde schenkers in ons ledenblad.
Het rekeningnummer van de Koninklijke Vereniging 5 Linie vzw is:   BE90-9799-7789-8532      BIC:  ARSPBE22

Giften worden in dank aanvaard.

Onze vereniging telt momenteel 400 leden. Bestaande uit voormalige dienstplichtigen, reserve-officieren en reserve-onderofficieren, actieve en gepensioneerde militairen van alle rangen.
Er dient te worden opgemerkt dat onze vereniging een all-ranksvereniging is. De tegenwoordigheid van dienstgraden gaat van het niveau van generaal tot dienstplichtige soldaat. De dienstgraden worden binnen het verenigingsleven niet aangewend. Respectbetuigingen behoren tot ieders persoonlijk domein.
Als lid van onze vereniging zal u het ledenblad ontvangen, automatisch uitnodigingen ontvangen voor de grote samenkomsten, activiteiten,herdenkingen, reünies en barbecues.
Voorstellen in verband met onze activiteiten en tradities, kan u steeds meedelen aan het bestuur, zowel schriftelijk als per e-mail.

Het adres voor briefwisseling met ons bestuur is:

Bvr / 5 Li
 t.a.v. Secretariaat Koninklijke Vereniging 5 Linie vzw.
Koning Leopold I - laan 30 bus 24
3970 LEOPOLDSBURG
Of zend een e-mail naar: secretariaat@vijfdelinie.be

3. Bestuur:

 • Voorzitter:   Peter DE VLIEGHER
 • Vicevoorzitter:    Hubert KEUPPENS
 • Secretaris:   Hendrik DE BRUYNE
 • Schatbewaarder:  Patrick EECKELAERT
 • Plaatsvervangend schatbewaarder: Fred VERWULGEN
 • Voorzitter Afdeling Koninklijke Verbroedering der 5de – 17 de – 35ste en 55ste Linieregimenten 1940 – 1945: Hugo PEETERS
 • Gemandateerd administrator van de Verbroedering der 5de - 17de - 35ste en 55ste Linie Regimenten 1940 - 1945: Philippe VANHOECKE
 • Redacteur:   Hubert KEUPPENS
 • Redactieraad: Willy SIJBERS
 • Bestuurder: Anne-Marie LANGMANS
 • Ledenadministratie:   Pierre VERDUYN
 • Traditiezaal:   François COREMANS
 • Afgevaardigde IGCS (Soest): Jacques KREMER
 • Bestuurder: Michel BORRA
 • Website:   Hubert KEUPPENS
Van ambtswege:

 • Korpscommandant Bevrijding-5linie :   Luitenant-kolonel stafbrevethouder Jeroen VERHAEGHE of zijn afgevaardigde


Top