pagina vereniging samenkomsten
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Samenkomsten

De Vereniging 5 Linieregiment organiseert, voor al haar leden, jaarlijks twee grote samenkomsten en kondigt ze aan in het ledenblad (Vossenblad).
Alle leden en hun echtgenote/partner worden met een persoonlijk schrijven uitgenodigd voor elke samenkomst, die tevens gekoppeld is aan een culturele activiteit.
De samenkomst neemt bijna een volledige dag in beslag en houdt maximaal rekening met de goede toegankelijkheid, zowel met openbaar als met persoonlijk vervoer. Er wordt getracht om jaarlijks de algemene vergadering afwisselend in een andere provincie te organiseren, afhankelijk van een organisator met initiatief. Elk lid van onze vereniging mag zich met dergelijk initiatief melden bij het bestuur en zal daartoe ook de nodige steun ontvangen.
De hoofdactiviteit van onze samenkomsten is een gezellig en aangenaam samenzijn voor alle leden/deelnemers. Er wordt altijd ruim tijd voorzien voor kennismaking, onderhoudend gesprek en uitwisseling van informatie.
De algemene vergadering, waar alle leden worden uitgenodigd, wordt ingericht in het voorjaar. Dit is tevens onze eerste samenkomst in het jaar.
Tijdens de algemene vergadering worden belangrijke agendapunten besproken waarvoor de instemming van de leden noodzakelijk is. Toch wordt de meeste tijd van die dag besteed aan gezellig samenzijn. Mét uitgebreid buffet. In september, te Rotselaar : tweede samenkomst voor al onze leden.
Voor details : zie pagina Rotselaar .
Jaarlijks zijn er nog enkele kleinere herdenkingen, plechtigheden of bijeenkomsten.


De volgende tradities zijn voorzien :

- Wetteren ( wijk Kwatrecht) - altijd op een zaterdag in de maand mei ter herdenking van de Slag om Kwatrecht, 20, 21 en 22 mei 1940 - voor details : zie pagina Kwatrecht.
- Jaarlijkse barbecue te Soest - meestal in de maand juli - ingericht door onze oudgedienden van het 5 Linie, die daar nog wonen - zie daarvoor ook de pagina ICGS ( Internationale Garnizoensclub van Soest).
- Humbeek (Grimbergen) - op 11 november - nagedachtenis van onze gesneuvelden in deze gemeente in mei 1940 - voor details : zie pagina Humbeek. Alle vragen en voorstellen betreffende onze samenkomsten kunnen gericht worden aan : info@vijfdelinie.be

Wilt u onze komende activiteiten kennen?

Elke maand maakt de webmaster een "Nieuwsbrief" en daarin kan u de volgende activiteit(-en) lezen met details zoals plaats en uur van de activiteit, verantwoordelijke inrichter en contactpersoon. Bestel de NIEUWSBRIEF van deze maand : Klik hier

Top