pagina vereniging marscompagnie
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

De Marscompagnies 1960 en 1961.

Congo 1960

Op 30 Juni 1960 wordt Belgisch Kongo onafhankelijk, maar dit land was slecht voorbereid op deze onafhankelijkheid en snel kwam de Force Publique, het Congolese leger, en ook de burgerbevolking  in oproer. Er ontstond een paniekreactie onder de blanke bevolking en de Belgische regering nam de beslissing troepen naar haar vroegere kolonie te sturen om de blanken te beschermen en hun evacuatie mogelijk te maken. Zo vertrok op 8 juli vanuit het 5 Liniebataljon uit Soest een Marscompagnie onder de leiding van Kapitein Walter Lefebure naar de Belgische basis Kamina in Kongo van waaruit ze werd ingezet voor het herstel en de handhaving van de orde in Jadotville, het huidige Likasi.
Gedurende twee maanden zal die Compagnie in Jadotville helpen bij de ontwapening en demobilisatie van de Congolese soldaten en de rust herstellen door patrouilles uit te voeren in de stad en de onmiddellijke omgeving. Zij werden ter plaatse afgelost door UNO-troepen en de laatste leden van die Compagnie waren op 2 september terug in België.
Opdracht vervuld !


Burundi 1961

De twee voogdijgebieden Burundi en Rwanda zouden op 1 juli 1962 onafhankelijk worden. Om de noodzakelijke verkiezingen van 1961 in goede banen te leiden, de openbare orde te handhaven en de daar aanwezige blanken te beschermen stuurde België troepen naar haar twee mandaatgebieden.
Zo zond begin mei 1961 het 5 Linie een marscompagnie naar Rwanda-Burundi onder het bevel van Commandant Felix Melchior.  De opdracht zou duren tot op 8 oktober 1961.
De pelotons zullen talrijke opdrachten uitvoeren om de orde te herstellen en te handhaven in de provincies Kayanza, Ngozi, Kirundo en Muhinga.
De Compagnie die in Ngozi gestationeerd is zal  permanent een peloton in Muhinga afdelen.
Tijdens die vijf maanden  zullen er meerdere delicate opdrachten uitgevoerd worden die niet zonder gevaar waren. Maar de mannen van het 5 Linie zijn bekwame en tuchtvolle soldaten en zullen met de gelukwensen van hun militaire chefs tevreden en fier terugkeren na een vervulde opdracht.
Na hun verblijf als jonge soldaat in de tropen besloten de oudgedienden, op initiatief van Commandant Melchior, elk jaar samen te komen om herinneringen op te halen.
Ook in 2012 kwamen zij samen en zullen dit nog elk jaar doen, in princiep op de eerste vrijdag van oktober in Antwerpen.
Wil jij als oudgediende er ook bijzijn stuur dan je adres op naar Ere-Kolonel SBH Jos Lambrigts,  gewezen pelotonscommandant in Jadotville , josla2@skynet.be en je ontvangt de uitnodiging. We hebben nog steeds contact met vele oudgedienden.


Top