pagina aandenken Soest 2017
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Soest 2017

Onze vereniging maakte voor de vijfde maal de "Driedaagse reis naar Soest", op 5, 6 en 7 mei 2017.

Dat ook deze driedaagse een succes is geworden is het vooral de verdienste van de secretaris van onze vereniging en het team oudgedienden van Jacques Kremer, onze oudgedienden die in Soest wonen.
Er is twee jaar voorbereiding aan vooraf gegaan om deze driedaagse reis naar Soest op een degelijke wijze te voorzien van goede afspraken met de autoriteiten en een aantrekkelijk programma, dat enerzijds het bestuur van de stad Soest en de universiteit kon bekoren en anderzijds onze tradities naar behoren moest invullen. Voor elk wat wils, met veel adem- en tussenpauzes. Niet minder dan 275 leden van onze Koninklijke Vereniging 5 Linie hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging voor dit vijfde bezoek aan Soest. Voeg bij dit aantal nog eens 25 genodigden, autoriteiten en oudgedienden van ons partnerbataljon, het 193 Panzergrenadier Bataillon.
Nog even herinneren dat het 5 Linie in oktober 1949 zich in Soest zich moest installeren in het kwartier Rumbeke te Soest.
Vijf en twintig jaar later werd een eerste maal dit feit in stijl gevierd door het verlenen van stadsburgerrechten door de burgemeester en stadbestuur van Soest. Verankerd werd dit met een oorkonde en een gedenksteen aan het Rathaus van Soest.
Overeenkomstig deze oorkonde, defileerden onze oudgedienden statig, voorzien van de bruine muts met kenteken, vanuit een geschikte plaats naar het centrum van de stad en werden daar verwelkomd door de burgemeester. Om deze verwelkoming mooi af te ronden werden allen vergast op een receptie aangeboden door de burgemeester in de Blaue Saal van het Rathaus. Daar volgde na een toespraak ook het uitwisselen van een aandenken.
Het glas werd geheven en een daverende leuze liet aan alle Duitse aanwezigen weten dat wij Soest en onze tradities blijven koesteren. Zo hoort het.
Na deze verwelkoming door de burgemeester en het stadbestuur van Soest trokken we naar de plaats waar we allen een deel van ons leven doorbrachten: de oude kazerne, die sinds 25 jaar een universiteit is geworden en nog steeds groeit.
In de aula van de universiteit (destijds onze turnzaal) werden we ontvangen door de directie van de universiteit. Deze mensen beschouwen ons als zeer welgekomen gasten die de eer genieten van goede vrienden te zijn die de gebouwen na een verblijf van 43 jaar in een uitstekende staat aan de universiteit hebben overgemaakt.
Het uitwisselen van een hartelijke begroeting is een wederzijdse norm en wens om hier op deze plaats een moment van bezinning te houden over die 43 jaar van volgehouden inspanningen die ons bataljon een uitstekende reputatie bezorgden waar alle oudgedienden fier over mogen zijn.
Na de ontvangst door de directie was er volop tijd voor een wandeling doorheen de logementen en verblijven, de werkplaatsen en burelen die ooit werden bezet door onze medereizigers/oudgedienden. Het doet wel wat ...even de klink van de deur vast te nemen waar je als jongeman een jaar of zelfs langer, verbleven hebt.
Op het middaguur mocht iedereen aan tafel in de Mensa, een modern ingerichte selfservice. Ook zo'n moment haalde de banden aan, al is het ditmaal met nieuwe tafelgenoten.
De namiddag werd individueel ingevuld. Wie voorkeur gaf aan een wandeling of shopping in het stadscentrum kon rustig zijn gang gaan. Ontspanning tot 18 uur . Even verfrissen en opwachting in de stadsfeestzaal.
Niemand kon vermoeden dat ondertussen in de stadsfeestzaal een voorbereiding had plaatsgevonden om technisch alles vlot te laten verlopen. We laten hier in het midden wiens inspanning en opoffering dat wel was. Doel: iedereen te vergasten op een uiteenzetting over de recente inzet van het bataljon Bevrijding-5Linie in Litouwen, Baltic Piranha. Een professionele film en reportage, bij elkaar gesproken en verklaard door de korpscommandant. Een heldere kijk op de politiek, de bedreiging en gevaar vanuit Rusland.
Na die uitgebreide film en toespraak werden de bourgondiërs en levensgenieters die we toch zijn, vertroost middels een gevarieerd menu op het buffet. Smaakpupillen, cholesterol, de eetlust, mochten nog eens uitgedaagd en verwend worden. Het glaasje wijn rondde dit feestmaal wel af.
Verrassing want onvoorzien: onze "Anciens 5 Linie" hadden een boek laten drukken dat het leven en de prestaties van hun 25-jarig bestaan samenvatten. Een lange en uitgebreide naamlijst vergelijken en aanwezigheid en rechthebbenden waren noodzakelijk om dat boek individueel aan de man te brengen.
Ook al was het een voorzien programmapunt en keken de aanwezigen uit naar "Hoogtepunten, geschiedenis en voornaamste gebeurtenissen van het 43-jarig verblijf van het 5 Linie in Soest" , is het een raadsel waarom die diapresentatie niet aan de beurt kwam. Dat die na intussen herhaaldelijk aandringen op het einde van de avond in hels tempo, en sterk ingekort, toch mocht vertoond worden, blijft deze mini-vertoning ontgoocheling oproepen.
Misschien zal het verzamelde werk, waar zes maanden noeste arbeid aan vooraf ging voor de samenstelling ervan, ooit nog in de voorziene vorm aan hetzelfde publiek worden getoond.
Op zondag 7 mei heeft iedereen zijn keuze kunnen waar maken. Zij die graag een moment wilden meemaken in de gewezen kazerne Adam, konden nog eens een blik werpen in het museum van de Belgische Strijdkrachten, een enorme verzameling van foto's van "toen" aangevuld met de meest gebruikelijke militaire uitrusting en uniformen van onze eenheden in de garnizoenen van de BSD.
De sportieve en fitte mannen en vrouwen van ons gezelschap konden een wandeling maken over het voormaling oefenterrein van Büecke, sinds tien jaar een beschermd natuurgebied. De militaire installaties zijn helemaal weggewerkt, in plaats daarvan zijn er tientallen goed bestudeerde voeder- en nestplaatsen aangelegd, verspreid over het vroegere terrein dat we kenden van bivakplaats, nachtoefeningen, tactische oefeningen, en nog veel meer van 'dat'.
De middag bracht de twee groepen weer bij elkaar in de Internationale Garnizoensclub van Soest, waar we sinds vele jaren op mogen rekenen op hun steun en gemeenschappelijke activiteiten. Hier in het clubhuis van de Internationale Garnizoensclub werd een lekkere barbecue aangeboden die in een opperbeste sfeer verliep. Het werd een afsluiter van een heel geslaagde driedaagse, een succesvol bezoek, een nostalgische reis die voldeed aan de verwachtingen.
Laten we dit allemaal nog even herleven aan de hand van de beelden die werden gemaakt door twee van onze deelnemers, Silvain Van Reusel die zijn legerdienst vervulde in het 5 Linie in 1965 en René Pattyn, lichting 1962. Wel bedankt heren, voor uw bijdragen met deze foto's;.


Trommelkorps van Soest zet zich op kop van ons defilé.
Vaandels klaar voor het defilé.

Voorwaarts richting Rathaus .

Ons defilé naar het stadscentrum.
Voorstelling 5Linie aan burgemeester Ruthemeyer door
Kol b.d Wilfried Van Hoeck.
Ontvangst en toespraak burgemeester van Soest.
Toespraak Dirk Pälmer voorzitter van de internationale Garnizoensclub Soest.
Toespraak P.Peeters .
Uitwisseling aandenken burgemeester Ruthemeyer en onze voorzitter P.Peeters.
Uitwisseling aandenken burgemeester Ruthemeyer en onze voorzitter P.Peeters.
Autoriteiten in de Blaue Saal verbonden met het 5 Linie.
Vertrek defilé van het Rathaus naar onze oude kazerne.
Ons tweede defilé, nu van het Rathaus naar de oude kazerne.
Top