PAGINA aandenken
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Tradities

Het 5 Linie heeft rijke tradities en onze vereniging streeft ernaar deze in ere te houden.

Onze traditiezaal in Leopoldsburg herbergt onze tradities. U kan er niet alleen getuigenissen vinden van in het prille bestaan maar ook getuigenissen van opoffering, heldhaftig en moedig gedrag.
Het kenteken van het 5 Linie, gebaseerd op Het Steen van Antwerpen, werd in 1949 tijdens een militaire plechtigheid in het centrum van Lüdenscheid, aan alle manschappen van het 5 Liniebataljon uitgereikt en op de muts gedragen.
De ontwerper van dit kenteken was de Heer Henri Gielen, die zelf een oudgediende van het 5 Linie was en in mei 1940 deelnam aan de Achtiendaagse Veldtocht. Zijn inspiratie berustte op het feit dat het 5 Linie bijna ononderbroken, van 1830 tot 1940, in Antwerpen was gekazerneerd. Het Steen is het oudste gebouw van Antwerpen, vanhieruit ontwikkelde de stad zich gedurende de eeuwen.
Het monument van onze kazerne in Soest werd in 1992 zorgvuldig ontmanteld en weer opgebouwd in het Kwartier Luitenant Generaal PIRON.
Jaarlijks worden er in de maand mei te Wetteren ( wijk Kwatrecht), in september te Rotselaar (aan de Molen) en op 11 november te Humbeek herdenkingsplechtigheden gehouden om de gesneuvelden van het 5 Linie te herdenken. Bekijk daartoe de respectievelijke pagina's op deze website. Uw aanwezigheid op deze herdenkingen zijn van groot belang. De jeugd kijkt naar uw voorbeeld ...
Over België verspreid, staan een aantal monumenten, gebouwen, bunkers en recente gedenkplaten, zelfs een straatnaam, die aan de inzet en offers van het 5 Linie herinnert. Onze vereniging huldigt ten gepaste tijde deze plaatsen.
Wij informeren u daarover regelmatig in ons ledenblad.
Indien u hieromtrent vragen hebt kan u altijd de webmaster een berichtje zenden of een brief schrijven naar het bestuur van onze vereniging.
Het zou een verrijking zijn van deze website, indien wij hier foto's of documenten kunnen invoegen, die nu nog in uw bezit zijn en waarvan u denkt dat zij een goede bijdrage zouden vormen.Laat het ons weten.
Als vereniging geven wij een aantal herinneringen uit, met kenteken 5 Linie, u eenvoudig telefonisch of per e-mail kan bestellen - zie pagina "Gadgets".
Mocht u een persbericht lezen aangaande plechtigheden, bijeenkomsten of activiteiten waarin het 5 Linie vernoemd wordt, bezorg ons dat artikel of een kopie. Wij zullen het met aandacht behandelen en er desgevallend het nodige gevolg aan geven.

Top