pagina Antwerpen
Druk F11 voor gehele scherm !

Antwerpen

De stad Antwerpen was de eerste garnizoensstad van het 5 Linieregiment. Nadat het regiment in 1830 was opgericht werden de verschillende bataljons ondergebracht te Antwerpen in drie kazernes die in 1812 door Napoleon waren gebouwd. Het waren de Prekerskazerne, de Falconkazerne en de Sint-Joriskazerne. In 1935 werd de Sint-Joriskazerne omgedoopt tot Generaal Drubbelkazerne. Deze kazerne bestaat nog, ze is in de jaren '50 in gebruik genomen als gemeenteschool en dat is de dag van vandaag nog zo (Begijnevest).
Het magazijn van het 5 Linie, waar alle uitrustingsstukken zoals kledij, munitie, bewapening en reserve werd bewaard, hersteld of aangevoerd, bevond zich op 16 Km van de stad Antwerpen. Het is de oude abdij van Sint-Bernard in Hemiksem.de Falconkazerne

De Prekerskazerne

Ingang Sint-Joriskazerne

Sint Bernard-Logistiek depot 5Linie Hemiksem

Tot in 1940 was het 5 Linieregiment voor een deel hier gekazerneerd. In in 1940 verliet het 5 Linie de kazernes om zijn opdracht te vervullen tijdens de mobilisatie en de 18-daagse Veldtocht van 10 tot 28 mei 1940. Het keerde er nooit weer .... Het Vijfde Linie was voorbereid en zou zich zich onderscheiden in de gevechten te Humbeek en Wetteren - zie pagina's Humbeek en Kwatrecht . Het 5 Linie is haar garnizoensstad nooit vergeten.

Na de oorlogsjaren werd het 5 Linie terug opgericht en in 1949 nam het zelfs een nieuw mutskenteken in gebruik dat gebaseerd is op het Steen. Het ontwerp was van de hand van een Antwerpse oudgediende die de mobilisatie en 18-daagse Veldtocht meemaakte.


Uiteindelijk zou het de Koninklijke Verbroedering van de Linieregimenten zijn, die erin slaagde door haar vele contacten met het stadsbestuur, het peterschap over het 5 Linie te laten aanvaarden door de Stad Antwerpen. Dat gebeurde heel feestelijk met een grote militaire plechtigheid in Antwerpen op 15 juni 1963. Burgemeester Craeybeckx overhandigde toen de oorkonde aan Lt Kol SBH Depuydt, korpscommandant van het 5 Linie.
In 1985 werd in de kazerne van het 5 Linie in Soest een nieuwe logementsblok ingehuldigd die de naam "Antwerpen" kreeg.
De Koninklijke Verbroedering 5 Linieregiment vierde op 23 en 24 januari 1988 haar 50-jarig bestaan te Antwerpen en ter gelegenheid van dit feit werd het standbeeld "den deugniet" een uniform van het 5 Linie van voor WO II aangepast. Ondanks de inspanningen van de Koninklijke Verbroedering 5 Linieregiment werd de band met de stad Antwerpen steeds kleiner met het jaar ....

Top