pagina historiek Gijzenzele
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Gijzenzele

Het 5de Linie kwam in Gijzenzele toe op 19 mei 1940, na twee dagen marcheren met volle uitrusting en munitie, vanuit Humbeek (Grimbergen). Ondanks hun vermoeidheid moesten alle manschappen schietstellingen graven en de bestaande bunkers bezetten. De stellingen, bezet door het 5de Linie, liepen van de rechteroever van de Schelde te Wetteren, tot in het centrum van Gijzenzele.Vanuit deze stellingen zouden er gedurende drie dagen en nachten, hardnekkige gevechten worden geleverd tegen de oprukkende Duitse troepen die vanuit het zuidoosten naderden Op het grondgebied van Gijzenzele sneuvelden acht mannen van het 5de Linie. Hun namen staan gebeiteld in het mooie, grote monument dat de gemeente Gijzenzele liet oprichten als hulde aan de gesneuvelden van deze gevechten.

Vanuit het centrum van Gijzenzele, naar het westen toe, waren de stellingen van het 6 Linie. Op het monument staan de 13 namen van gevallen manschappen van het 6 Linie en drie van het 28ste en 36 ste Linie.
Het monument staat in het centrum van Gijzenzele.Elk jaar op de zaterdag voor 20 mei, herdenkt het gemeentebestuur, afvaardigingen van het 5 en 6 Linie, tesamen met verschillende vaderlandslievende verenigingen, al deze gesneuvelden. Een gebedsdienst, een redevoering tot het publiek en een bloemenneerlegging gebeurt hier met een passende herdenkingsplechtigheid.Deze herdenking wordt afgesloten met de Last Post.


Alle oudgedienden van het 5 Linie

worden hierbij uitgenodigd om

deel te nemen aan deze herdenking.
Top