pagina aandenken KONINGSDAG
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Koningsdag

Toast op de koning – 15 november – dag van de dynastie.

Koningsdag vieren in Soest: een traditie die het 5 Linie onderhoudt naar goede gewoonte. Hier volgt een relaas van wat we met een veertigtal personen hebben gevierd op zaterdag 16 november 2013 in Soest.
Onze oudgedienden, die nog in Soest wonen, sloten in 1998 aan bij de Internationale Garnizoensclub van Soest (IGCS) en integreerden daar met hun eigen vereniging, onder de benaming ‘IGCS-Anciens 5 Linie’.
Hun vereniging bestaat nu 15 jaar en die gelegenheid werd gehuldigd in de gebouwen van onze vroegere kazerne, nu universiteit, tezamen met Prof. Dr. Alfons Noe van de universiteit Soest  en de heer Arp Hinrichs, Hochschulmarketing Soest en de laatste korpscommandant van het 5 Linie, kolonel b.d. Wilfried Van Hoeck. De voorzitter van de IGCS- Anciens 5 Linie, Jacques Kremer, verwelkomde alle aanwezigen met een dankwoord en beschreef en overliep de meest markante feiten uit het bestaan van hun vereniging, de deelname aan de activiteiten in de schoot van de Internationale Garnizoensclub, de goede band met het stadsbestuur en de gemeenschappelijke activiteiten van onze Koninklijke Vereniging 5 Linie. Voorzitter Jacques noemde het initiatief van hun stichter en eerste voorzitter, Maurice Dens,korpsadjudant b.d.,  de belangrijkste stap naar het voortbestaan van onze aanwezigheid in Soest.
Gezien deze herdenking een belangrijk ogenblik betekende, niet in het minst wegens het feit dat de universiteit de faciliteit verleende om deze plaats te gebruiken, werd de toespraak aangevuld door enkele trompetsignalen van de infanterie, de mars van het 5 Linie en de Brabançonne.
Deze goed voorbereide herdenking werd afgerond met een glas op het 15-jarig bestaan van de ‘IGCS-Anciens 5 Linie’, waar onze gastheren Prof. Dr. Alfons Noe en de heer Arp Hinrichs zichtbaar van genoten. Deze laatste, de Heer Arp Hinrichs, was zo vriendelijk om van dit gebeuren enkele foto’s te maken.
Als het 5 Linie iets organiseert dan moet het af zijn, dus volgde enkel dagen nadien nog een artikel hierover in de Soester Anzeiger.

Koningsdag hebben we op deze dag afgesloten met een eetmaal in het brouwershuis ‘Zum Christ’, in het centrum van Soest. Voorafgegaan door de geijkte gelukwensen, hebben alle aanwezigen het glas geheven op het heil van onze koning.


Oorsprong van deze traditie :

Het feest werd oorspronkelijk het Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning genoemd. Tijdens het regentschap van prins Karel (1944-1950) besliste de regering in 1945 om de viering te hernoemen in Feest van de Dynastie en zo slechts indirect te verwijzen naar de afwezige koning.
Na het aantreden van koning Boudewijn I van België besloot hij in 1952 de viering te hernoemen tot Koningsdag. De benaming Feest van de Dynastie wordt soms nog gebruikt, ook al stuurde premier Jean Van Houtte in 1953 een circulaire rond, met de melding dat deze benaming fout was.

Top