pagina aandenken Traditiezaal
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Onze traditiezaal

De traditiezaal van het kwartier Rumbeke in Soest werd in 1992 overgebracht naar het kwartier Luitenant Generaal Piron in Leopoldsburg.
Hierbevinden zich enkele honderden voorwerpen, documenten, foto's en uniformstukken, netjes tentoongesteld.
Zo wordt het leven van ons regiment zichtbaar, vanaf de oprichting in 1830 tot het jaar van het verlaten van het kwartier Rumbeke, in 1992.
Dit zijn de getuigen van de successen, inspanningen en offers, die gebracht werden tijdens de lange periode die het 5 Linie gekenmerkt hebben als een goed getrainde eenheid, klaar voor operaties.
Voor de duizenden mannen die er de afgelopen vijftig jaar hun legerdienst of hun actieve loopbaan in het Vijfde Linie vervulden, zijn hier nog een aantal goed gevulde, interessante fotoalbums van 'hun miltaire periode' aanwezig.
Heel wat ereprijzen van militaire- en sportcompetities zijn aanwezig. Vooral om de tientallen leden van onze vereniging, die hiervoor gestreden hebben, de gepaste waardering te betonen.
Een aantal documenten,foto's en uitrustingstukken werden aan de traditiezaal geschonken door oudgedienden die met het 5 Linie deelnamen aan één van de vele operaties. Herinneringen aan moeilijke en avontuurlijke dagen. Onze traditiezaal is hiervoor de ideale plaats.
Nota bene : voor al onze oudgedienden, oudstrijders, familieleden en sympathisanten : als u een voorwerp wilt schenken aan onze traditiezaal dan zal het steeds in dank worden aanvaard. In onze traditiezaal staan alle herinneringen veilig voor de toekomst en gekenmerkt om bezoekers duidelijkheid te verschaffen. Denk dus altijd eerst aan onze traditiezaal, of beter : twijfel nooit om waardevolle archieven, documenten, foto's, artikels, uitrustingsstukken en andere voorwerpen hier in verzekerde bewaring te geven. Nergens anders kunnen deze voorwerpen beter bewaard blijven voor de toekomst. U kan in voorkomend geval altijd schriftelijk, telefonisch of per e-mail terecht bij onze vereniging 5 Linie vzw. om de schenking in ontvangst te nemen.
Tijdens onze georganiseerde activiteiten, stelt onze Vereniging 5 Linieregiment vzw, de traditiezaal open en kunnen de bezoekers onder kundige begeleiding, alle uitgestalde voorwerpen en foto's rustig bekijken


De traditiezaal is het pronkstuk van drie leden van ons bestuur, zij zorgen voor het onderhoud van alle aanwezige voorwerpen en kunnen de bezoekers begeleiden en gepaste antwoorden verschaffen tijdens een leerrijke en goed gedocumenteerde rondgang Jos Pille maakte een 'virtuele rondgang van onze traditiezaal' , ziehier een link naar zijn werk : http://5linie-traditiezaal.jouwweb.nl

 

Wenst u een schenking te doen? U kan schrijven naar :
Bevrijding-5 Linie
T.a.v.Secretariaat Koninklijke Vereniging 5 Linie vzw.
Koning Leopold1-laan 30 bus 24
3970 Leopoldsburg

Telefoneren kan naar : 0494-051847

Een mailbericht kan u sturen naar : info@vijfdelinie.be

Top