Pagina historiek Rotselaar
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Rotselaar

De Eerste Wereldoorlog begon voor België op 4 augustus 1914, om 7.30 uur, op het ogenblik dat de Duitse troepen de Belgische grens overschreden in Gemmenich.
België zou tot op 11 november 1918 frontgebied blijven.

Rotselaar :

Op 12 september 1914 had op het grondgebied van Rotselaar een hevige strijd plaats tussen het Belgisch leger en de Duitse troepen.
Het 5 Linie voerde deze strijd aan als spits van de Belgische troepen, nabij de Molen van Rotselaar.
De Molen, van Rotselaar bestaat nog steeds, weliswaar zijn de gebouwen al sterk gemoderniseerd.
De molen was het middelpunt van het toenmalig strijdtoneel, waar vele mannen sneuvelden. Deze gesneuvelden werden eerst begraven door een inderhaast aangelegde begraafplaats.
Deze begraafplaats, gelegen op het snijpunt van twee veldwegen, de huidige Wijngaardstraat en Druivenstraat, werd aangelegd op last van de Duitse overheid en de toenmalige burgemeester Wouters d’ Oplinter.
Op die begraafplaats werden 262 Belgische en 51 Duitse militairen begraven. Vijftien lichamen van Belgische militairen werden op vraag van de familie overgebracht naar hun eigen gemeente.
De pas aangelegde begraafplaats in september 1914 op de Wijngaard met de gesneuvelden van de slag bij de molen.
Hier liggen 300 Belgische en 56 Duitse soldaten begraven.Deze begraafplaats werd door de Rotselaarse bevolking het ‘Kerkhof van het 5 Linie’ genaamd.
Begraafplaats in 1914 – ( Link naar de afbeelding “Kadastrale legger Rotselaar 1eAfd ” )
Pas in 1926 zouden alle resten weer worden opgegraven en overgebracht naar een nieuw aangelegde militaire begraafplaats in Veltem-Beisem. Aldaar heeft men alle gesneuvelden van de gemeenten Rotselaar, Wezemaal en Haacht, overgebracht. Link begraafplaats Veltem Beisem.
Waar de lichamen van de Duitse gesneuvelden naar toe werden gebracht is niet met zekerheid geweten.

In 1935: oprichting van het monument ter ere van alle gesneuvelden van het 5 Linie Regiment, door de oud-strijders van Rotselaar.