Pagina inmemoriam lijst vanaf 2010
Druk F11 voor gehele scherm !

In memoriam

Onze overleden oudgedienden.
Indien we tijdig op de hoogte worden gesteld van een overlijden, worden al onze leden per e-mail verwittigd om, indien mogelijk, aanwezig te zijn voor de laatste eerbewijzen.
Het bestuur verwittigen kan u met een mail naar :
Als u klikt op de naam van de overledene, zal het doodsprentje en/of een levensbeschrijving getoond worden.

Maurice DENS

Gewezen RSM van 1976 tot 1989
Geboren op 01 augustus 1938 Overleden op 06 mei 2019

René KABERGS

Dienstplichtige 1964
peloton Verkenners.
Geboren op 22 november 1946
Overleden op 17 april 2019

Eddy MARIËN

Eerste korporaal chef op rust
15 januari 1956 - 24 maart 2019

Louis HUYBRECHTS


KRO 1954
02 juni 1934 - 18 februari 2019

Marcel OTTEVAERE


Gewezen Onderofficier
lid van de Eerste Marscompagnie.
06 september 1934 - 09 november 2018

Dirk LEWYLLIE


Kapitein-commandant.
02 augustus 1961 - 06 oktober 2018

Hugo VANDENBROUCKE

Ere-Luitenant-Kolonel in de Logistiek
20 mei 1948 - 15 september 2018

Roger HOSTE

Adjudant op rust.
26 december 1933 - 18 juli 2018

Raymond SPINNOY

Reserveonderofficier 1960 .
11 maart 1941 - 12 juni 2018

 

Bert THIBAUT

Reserveofficier, KRO
dienstjaar 1960
26 juli 1938 - 12 juni 2018

Willy MICHIELS

Sergeant NATO
20 juni 1936 - 25 mei 2018
Fernand SCHEPKENS
Dienstplichtige 1960
17 december 1937 - 15 mei 2018
Walter DE BRUYN
Adjudant op rust.
07 september 1960 - 28 april 2018
Theo WINDEY
Adjudant op rust.
17 januari 1947 - 23 april 2018
Hubert WOUTERS
Adjudant Majoor op rust.
13 juli 1952 - 29 maart 2018
Maurice MOTMANS
Aalmoezenier 5Linie
van 1960 tot juli 1964.
09 juni 1925 - 13 februari 2018
Etienne MARIS
Dienstplichtige 1960
vrijwilliger Marscompagnie Afrika
11 november 1941 - 30 januari 2018
Urbain HEYSE
Aalmoezenier 5Linie
van 1973 tot juli 1976.
11 januari 1930 - 02 januari 2018
Maxime CALLEWAERT
Adjudant op rust,
gewezen Koreastrijder. 25 februari 1929 - 24 augustus 2017
Marc ROUWENS
Majoor op rust.
12 juni 1933 - 08 augustus 2017
Johan TIMMERS
25 februari 1959 - 31 juli 2017

Willy ROTTHIER

1ste sergeant op rust.
27 januari 1941 - 20 juli 2017

Willy DAEMS

Dienstplichtige
Peloton Verkenners 1968.
25 augustus 1949 - 11 mei 2017

Geert ENGELEN

Dienstplichtige van het Peloton Verkenners 1964.
28 juli 1941 - 10 mei 2017

Raymond DAELEMANS

Adjudant Chef op rust
06 september 1930 - 28 april 2017

Michel KINDT

Adjudant Chef op rust
26 april 1932 - 13 april 2017
Johnny VAN DEN STEENE
Dienstplichtige 1964
19 maart 1946 - 15 februari 2017
Jan BAUM
Aalmoezenier in 1980
02 mei 1941 - 07 januari 2017
Johan PRINGELS
Aalmoezenier in 1979
24 juni 1953 - 05 januari 2017
Guido DEBRUYNE
Gewezen onderofficier
28 juli 1953 - 24 december 2016
Luc EEMAN
Beroepsvrijwilliger
30 april 1954 - 03 oktober 2016
Julien CROON
Dienstplichtige lichting 1960
08 juli 1941 - 01 juli 2016

Jean Pierre WALRAVENS

Dienstplichtige lichting 1973
18 april 1954 - 23 juni 2016

Alfons VAN RANSBEECK

Dienstplichtige lichting 1966
25 februari 1947 - 04 mei 2016
Staf WIJNEN
Ere Luitenant-Kolonel.
31 december 1935 -16 april 2016

Alois MEULENIJZER

Dienstplichtige lichting 1954.
04 februari 1935 - 23 maart 2016

Pierre LAUWERS
Adjudant op rust
sportmonitor van 1960 tot 1974.
03 augustus 1931 - 19 januari 2016

Urbain SIMONS

Adjudant-chef op rust.
30 september 1943 - 14 juli 2015

CharLes VAN HOVE

Dienstplichtige lichting 1966.
25 juni 1947 - 1 juli 2015

Ronald BEECKMANS

Onderofficier 5Linie op rust.
19 oktober 1941 - 02 juni 2015

Eliën SPITAELS

Dienstplichtige lichting 1958
29 maart 1939 - 23 april 2015

Rudy VAN SINAY

Dienstplichtige 1968
10 oktober 1949 - 14 april 2015

Christiaan LEURS

Beroepsvrijwilliger
29 oktober 1942 - 11 februari 2015

Karel VAN AERSCHOT

Oudstrijder en krijgsgevangene 40-45..
06 mei 1917 - 06 februari 2015

Lionel VAN CROMBRUGGE

Dienstplichtige lichting 1957.
28 juni 1937 - 22 januari 2015

Piet VANDERVELDEN

Adjudant op rust.
16 maart 1930 - 19 januari 2015

Jos SCHOOFS

Adjudant Chef op rust.
17 juni 1935 - 02 januari 2015

Luc VANBUYTEN

Onderofficier op rust.
02 mei 1938 - 21 december 2014

René BOONEN

Adjudant op rust.
29 juni 1935 - 22 september 2014

Piet RAMAKERS

Reserveofficier 1951.
31 januari 1931 - 09 september 2014


Billy BONTE

Onderofficier 5 Linie op rust.
23 mei 1950 - 18 juni 2014

Bernd BRAEM

Beroepsvrijwilliger 5Linie.
17 mei 1955 - 27 mei 2014

Leon GOVAERTS

Dienstplichtige 1952
20 april 1933 - 01 mei 2014

Jos VAN ASBROECK

Oudstrijder 5Linieregiment 1940
23 mei 1916 - 28 april 2014 <

Gery RYCKEBOER

Dienstplichtige 1957
07 mei 1934 - 18 april 2014

 

Louis VAN REUSEL

Dienstplichtige 1952
06 augustus 1933 - 14 april 2014

Louis LEYSEN

Dienstplichtige 1962
Voorzitter
Verbroedering der Linieregimenten.
13 april 1943 - 12 april 2014

Marc VAN EYSENDIJCK

Eerste Meester Chef (Adjudant)
Beroepsvrijwilliger 1981 - '82 in 5Linie.
08 november 1958 - 08 april 2014

Marcel DECRAECKERE

Adjudant 5 Linie Regiment
03 maart 1935 - 04 januari 2014

Paul MOREAU

Oorlogsvrijwilliger brigade IJZER 1944-45
06 februari 1922 - 02 december 2013

Hubert VAN HOUWENIS

Dienstplichtige 1962.
08 oktober 1944 - 23 oktober 2013

Noël LEYMAN

Reserveofficier 1953-'54.
23 augustus 1934 - 28 september 2013

Alfons SCHOCKAERT

Oudstrijder 5de Linie.
15 november 1919-19 september 2013

Raymond COREYNEN

Adjudant b.d.
12 juni 1932 - 11 juni 2013

Walter LOONTIENS

Adjudant b.d.
09 december 1931 - 18 maart 2013

Jan CLAISSE

Beroepsvrijwilliger b.d.
18 december 1960 - 19 juli 2012

George SEY

Oudstrijder
30 december 1919 - 17 juli 2012

Gilbert VERBEKE

Onderofficier, 1959 tot 1964
18 mei 1936 - 14 juli 2012

Robert LEROY

Kolonel b.d.
16 juli 1924 - 07 juni 2012

Gustaaf WENSELEERS

Dienstplichtige 5Linie 1966
03 januari 1947 - 06 juni 2012

Ludo MOLS

Dienstplichtige 5Linie 1961
17 april 1942 - 03 juni 2012

Guido PINTELON
Dienstplichtige 5Linie 1957
05 februari 1938 - 13 april 2012

Georges VAN HAELEN

Dienstplichtige, peloton Verkenners 1962
24 juli 1943 - 28 maart 2012

Felix MELCHIOR

Kolonel b.d - gewezen korpscommandant 5Linie
10 oktober 1919 - 21 maart 2012

Gust VAN MIRLO

Dienstplichtige 5Linie 1959
08 december 1941 - 19 maart 2012

Alain NEELS

Kro 1972
19 mei 1953 - 17 maart 2012>

Walter VANPUYVELDE

Adjudant b.d.
03 augustus 1938 - 03 maart 2012

André POLLET

Reserve-officier 1954
22 juli 1933 - 19 februari 2012

Roger VAN DEN BUNDER

Korporaal dienstplichtige 1952
29 mei 1933 - 13 januari 2012

Michel DELVINGT

1 Sgt Chef b.d.
09 januari 1954 - 02 december 2011

Willy VERMEIR

Adjudant Chef b.d
17 mei 1930 - 04 september 2011>

Nico VAN SOOM

Dienstplichtige 1962
01 oktober 1944 - 07 augustus 2011

Jean WEIJTS

1 Sergeant Chef b.d
10 april 1960 - 01 augustus 2011

Willy PLUYM

Onderofficier b.d
17 februari 1935 - 24 juli 2011

Etienne VAN BOGAERT

Onderofficier dienstplichtige 1966
21 februari 1943 - 21 juni 2011

Frans VLAMINCKX

Oudstrijder
21 maart 1920 - 19 mei 2011

Alfons BUYS

Korporaal Chef b.d
02 augustus 1936 - 18 april 2011

Eugeen VAN DORST

Dienstplichtige 1962
12 november 1944 - 17 april 2011

Patrick VANOVERBEKE

Onderofficier dienstplichtige 1971
11 juli 1951 - 24 maart 2011

André DE VREESE

Onderofficier dienstplichtige 1954
21 mei 1928- 18 januari 2011

Remi SMESSAERT

Dienstplichtige 1960
25 februari 1941 - 07 januari 2011

Sylvere DE CLERCQ

Dienstplichtige 1955
10 augustus 1935 - 15 december 2010

Michel VAN BENEDEN

1 Korporaal Chef b.d
11 mei 1950 - 06 december 2010

Jan August DE SCHUTTER

Oudstrijder - sergeant dienstplichtige - 1937
12 mei 1917 - 15 november 2010

Hugo KOECKELENBERGH Onderofficier dienstplichtige 1958
26 oktober 1936 - 20 september 2010

André NORGA

Dienstplichtige lichting 1958
05 oktober 1939 - 06 mei 2010

Honoré MARTENS

Dienstplichtige lichting 1951
27 december 1931- 26 april 2010

Paul JANSSENS

Kapitein-Commandant o.r.
12 april 1921 - 19 maart 2010

Fernand STEURBAUT

Dienstplichtige lichting 1953<
03 februari 1933 - 16 februari 2010

Rudy VANDENBUSSCHE

1 Korporaal Chef
07 augustus 1964 - 01 januari 2010
Top