pagina aandenken Sportbataljon
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Sportbataljon

Eerst even de tijdsgeest weergeven.

Tijdens de oorlogsjaren, 1940-1944 waren er in België weinig families die een radio hadden, mede door het feit dat de Duitse bezetter vanaf 1943 het bezit van een radio verbood.
De reden daarvoor was dat de Britse zender, BBC, radioberichten uitzond die de slechte positie van het Duitse leger verspreidde. Na de catastrofe in Rusland, de slag om Stalingrad, februari 1943, woog die nederlaag zwaar op het moreel van het Duitse leger en was de verzwakte positie van de Duitsers altijd het mikpunt van de BBC-uitzendingen. Daarom werd het bezit van een radio verboden en het luisteren naar de BBC was een delict.
Na de bevrijding van België in september 1944 werd er met man en macht gezorgd voor het herstellen van de uitzendingen. Onze bevolking was verarmd door de oorlog en het duurde nog bijna tien jaar vooraleer iedere familie een goede ontvanger bezat. Zo kwam het dat verschillende buren bij elkaar naar het nieuws of een sportuitzending kwamen luisteren. Radio-uitzendingen waren die jaren nog een sociaal gebeuren. Bij grote en belangrijke sportuitzendingen zoals er een aantal vermeld staan in de tabel onderaan, zaten heel wat mensen te luisteren naar de rechtstreekse verslaggeving op de radio en hadden de militaire wedstrijden een apart karakter wegens de vele betrokken families die een sportieve dienstplichtige bij de deelnemende ploegen hadden.
Gewoon omdat de hele Belgische bevolking het gewend was dat ofwel de Para’s, de Commando’s (toen nog gescheiden), of de Koninklijke Militaire School,  als favorieten de eerste drie plaatsen bezetten, vanaf 1946 alle loopwedstrijden, was het echt spectaculair nieuws toen in 1950 het 5de Linie de eerste plaats behaalde.
Niet zo maar toevallig, het bewijs daarvan zou geleverd worden bij alle belangrijke sportwedstrijden die volgden. Jaar na jaar behaalde het 5de Linie meerdere overwinningen bij competities op het hoogste militaire of nationaal niveau. Indien geen overwinning, dan toch een ereplaats in de zwaarste sportwedstrijden.
Deze zegeprestaties bleven duren tot in 1962.
Er dient te worden benadrukt dat er in die jaren geen "speciale rekrutering" werd gedaan onder sportmannen om hun legerdienst te vervullen in het Vijfde Linie. De korpsgeest op de eerste plaats, een niet aflatende inzet van de sportmonitor en de wilskracht van de manschappen waren de voornaamste reden om een dertienjarige reeks van triomfen voor te leggen die nooit door een ander bataljon van ons leger werd geëvenaard !
Oordeel zelf:

De webmaster verzamelt vanaf nu alle beschikbare foto’s en individuele informatie om u een beeld te maken van die inspanningen, geleverd door vele tientallen dienstplichtigen en beroepsmilitairen.
Aarzel dus niet om alle informatie betreffende sportwedstrijden, de deelnemers en de toenmalige trainers en sportmonitors, die u thuis of elders kan vinden met betrekking  tot sport in het 5 Linie.


Traditiezaal
Het 5 Linie behaalde de overwinning in de wedstrijd ‘Wisselbeker Maurice Chomé ’ waar alle grote eenheden van het leger aan deelnamen.
Luitenant generaal Piron reikte de wisselbeker uit aan de sportmonitor eerste sergeant majoor De Vrieze Piet, die heel fier op de foto poseerde, naast de generaal. Van links naar rechts : korpscommandant majoor SBH Close, luitenant generaal Piron, eerste sergeant majoor Piet Devrieze, sportofficier luitenant Leroy .

1952
Luitenant Paul Janssen – sportofficier – naast ‘zijn’ atletiekploeg in de Heizel.
Na de overwinning mochten ze poseren voor de Belgische kranten.

December 1959 : Ploeg 5 Linie : kampioen Mars van het Leger.
Wie laat mij weten welke mannen  (met opgave van hun ‘nummer’) u nog herkent? Graag een mail naar : 5Linie@telenet.be
5: Sgt Ignace Vanbeveren (met de beker in de hand), 24: Sgt Etienne Demeyer, 25: Sgt Patrik Vermeulen, 26: Sgt Van Wesenmael
Top