GDPR document
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !
       

De GDPR? Ongetwijfeld heeft u dit acroniem al meerdere malen gehoord of gelezen het voorbije jaar.
Het betreft hier de nieuwe Europese verordening voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Deze verplicht ons tot onder meer de opmaak van een privacyverklaring en deze ook publiek kenbaar te maken.


Verklaring

Uw privacy is belangrijk voor de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie (hieronder ook wel de "Vereniging" genoemd) en wij zijn ons bewust van het door u in ons gestelde vertrouwen. Daarom zien wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. De Koninklijke Vereniging van het 5 Linie verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking sinds 24 mei 2016.
In deze verklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de persoonsgegevens en met de privacy van onze (toekomstige) leden en bezoekers van onze website. Door uw lidmaatschap bij de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie en/of door gebruik te maken van haar website geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Koninklijke Vereniging van het 5 Linie verzamelt en gebruikt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor haar activiteiten. Ze verzamelt van haar leden verschillende categorieën van persoonsgegevens, waaronder:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum);
 • Contactgegevens (post- en emailadres, telefoonnummer).

Wanneer u lid wordt van de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie, vragen we u om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Ze worden bewaard in de database van de Vereniging zolang u lid blijft.
De Koninklijke Vereniging van het 5 Linie houdt zich nooit bezig met gegevens met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, genetische gegevens, seksleven of seksuele voorkeur. De gegevens die de Vereniging gebruikt worden rechtstreeks bij de leden verzameld met het doel de database van haar leden op te zetten, te controleren of aan te vullen.


Waarom en op welke basis gebruikt de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie de persoonsgegevens?
 • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die voortvloeien uit bovenvermelde wetgeving.
 • Om de in de statuten hernomen legitieme belangen en het doel van de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie te dienen. Deze vereisen de noodzaak om een database op te zetten en een ledenlijst te ontwikkelen, evenals het gebruik van een website voor de toelichting van haar structuur en werking en de bekendmaking van haar activiteiten.
 • Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in dit privacybeleid, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben gevraagd en gekregen. Waar nodig kunnen gegevens wel intern de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie worden gedeeld. Al de bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Koninklijke Vereniging van het 5 Linie brengt nieuwsbrieven uit om haar leden in kennis te stellen van de laatste gebeurtenissen en activiteiten. Indien u zich hierop inschrijft wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. U kunt zich voor deze publicatie uitschrijven via een link, welke zich onderaan de pagina bevindt.
 • u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht volledig en correct te kunnen afhandelen.
Met wie deelt de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie uw persoonsgegevens?
 • de bovenvermelde doeleinden te vervullen deelt de Vereniging uw gegevens alleen met andere leden van de Vereniging.
 • persoonsgegevens zullen nooit met derden worden gedeeld met het oog op commerciële doeleinden.
 • enkel wanneer er berichten van de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie via de diensten van het bataljon Bevrijding – 5 Linie verspreid worden, kunnen uw adresgegevens aan de eenheid overgemaakt worden. Het bataljon implementeert naar redelijkheid de gepaste fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
 • Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf geplaatst worden; ze worden aangewend om bezoekersgegevens te kunnen analyseren.
Wat zijn uw rechten met betrekking tot de privacy van uw persoonsgegevens?

U kan te allen tijde uw persoonsgegevens inzien, opvragen, veranderen, laten verwijderen of de toestemming voor hun gebruik intrekken. Neem hiervoor schriftelijk contact op met het secretariaat van Vereniging: Koninklijke Vereniging van het 5 Linie, Kwartier Piron, Koninklijk Park, 3970 Leopoldsburg. Voor mogelijke klachten kan u terecht bij de Privacycommissie (www.privacycommission.be).
Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik van ons ledenbestand en onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van beide kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen via onze website (www.vijfdelinie.be), zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De aanpassingsdatum en het versienummer (zie onderaan) kan voor u een indicatie zijn.


Versie 1.0: Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 6 december 2018.
Top