PAGINA BRUCKHAUSEN
kenteken 5 Linie Regiment
Druk F11 voor gehele scherm !

Bruchhausen.

Geschiedenis van Bruchhausen:

Het is in 1144 dat Bruchhausen met haar naam werd vermeld in een oud document, maar het bestaan van dit dorp is beslist ouder. Archeologische vondsten in de omgeving van de Bruchhauser Steine (rotsen) getuigen van een omwalling die werd opgericht voor de Romeinse tijd.
Bruchhausen was in de 19de eeuw bekend voor haar nagelindustrie. Ook nu nog kan je een nagelsmidse bezoeken in dit dorp. Zo houden de inwoners de heemkunde in ere.
Het oefenterrein, de grote bivak en schietveld ‘Bruchhausen’. Toen de Britse troepen in 1945 het offensief in Duitsland voerden hadden zij hun oog laten vallen op de omgeving van Bruchhausen waar er een geschikte ruimte was voor logistieke doeleinden, depot en veldhospitaal. Na enkele maanden en na de capitulatie van Duitsland verlieten deze troepen Bruchhausen maar toch bleef een grote strook in Britse handen om er hun troepen schietoefeningen te laten houden.
In 1947 namen de Belgische troepen dit oefenterrein over. Er werden slechts enkele bestaande gebouwen permanent gebruikt want voor de duur van elke kampperiode zette elke eenheid op oefening hun tentenkamp op.

Ook zo voor het 5 Linie. Eén à tweemaal per jaar marcheerde het ganse bataljon, telkens met tussenpauzen van meerdere uren, van Soest tot in Bruchhausen. De afstand lag om en bij de 70 kilometer, afhankelijk van de volgweg die rekening hield met allerlei factoren.
De boomDe Boom
boom_detailBoom detail
plakaatPlakaat
toeristische informatieToeristische informatie.
Top