pagina aandenken COMP WIMPELS
Druk F11 voor gehele scherm !

De Compagniewimpels

In 1955 besloot de  korpscommandant van het 5 Linie om elke compagnie een wimpel toe te kennen met een geijkte leuze.
Deze wimpel werd meegevoerd als de volledige compagnie het kwartier verliet, voor oefeningen van lange duur, dwz voor meer dan 18 uur.
De compagniewimpel werd opgesteld aan de tent, of het voertuig van de compagniecommandant.
De compagniewimpels bevinden zich sinds 1992 in onze traditiezaal te Leopoldsburg.
Echte anciens herkennen hun compagniewimpel maar … er zit één raadseltje tussen.

Wimpel  1 Cie
Wimpel  2 Cie
Wimpel  3 Cie
Steun Cie
Wimpel St en Dst Cie
Top