pagina aandenken COMP WIMPELS
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

De Compagniewimpels

In 1955 besloot de  korpscommandant van het 5 Linie om elke compagnie een wimpel toe te kennen met een geijkte leuze.
Deze wimpel werd meegevoerd als de volledige compagnie het kwartier verliet, voor oefeningen van lange duur, dwz voor meer dan 18 uur.
De compagniewimpel werd opgesteld aan de tent, of het voertuig van de compagniecommandant.
De compagniewimpels bevinden zich sinds 1992 in onze traditiezaal te Leopoldsburg.
Echte anciens herkennen hun compagniewimpel maar … er zit één raadseltje tussen.

Wimpel  1 Cie

Wimpel 1 Cie

Wimpel  2 Cie

Wimpel 2 Cie

Wimpel  3 Cie

Wimpel 3 Cie

Steun Cie

Wimpel Steun Cie

Wimpel St en Dst Cie

Wimpel St en Dst Cie

zware wapens

Wimpel Zware wapens

Top