PAGINA vereniging agenda
Druk F11 voor gehele scherm !

AGENDA

PLANNING ACTIVITEITEN 2020
Onze activiteiten. georganiseerd door of ‘ondersteunde activiteit’ van de Koninklijke Vereniging 5 Linie
De activiteiten van onze vereniging worden gepubliceerd in het ledenblad (Vossenblad).
De opsomming hieronder is slechts een geheugensteuntje.
Koninklijke Vereniging 5 Linie Regiment
Beste Vos,

Onze Algemene Vergadering 2020 is verplaatst van 26 juni naar 4 september 2020 omwille van de Corona-maatregelen.
U krijgt later nog een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering met daarin alle modaliteiten zoals plaats, uurschema, agendapunten en aantal toegelaten deelnemers.
In deze corona-tijd dienen we de beslissingen van de “Nationale Veiligheidsraad” te respecteren.
We zullen de gepaste beschermingsmaatregelen in acht nemen tijdens onze Algemene Vergadering.

Tevens vragen we aan hen die omwille van een vergetelheid hun lidgeld voor 2020 nog niet betaald zouden hebben, dat thans te regulariseren door 12 euro over te maken naar de vereniging op rekening nummer: IBAN: BE90-9799-7789-8532 - BIC: ARSPBE22 van de Koninklijke Vereniging 5 Linie Regiment.

Het zal er toe bijdragen dat uw vereniging van het 5 Linie Regiment nog lange tijd kan blijven bloeien en verder een toegangspunt blijft zijn voor allen die zich verbonden voelen met het 5 Linie Regiment en die in ons Regiment gediend hebben".

             Het bestuur.
Versagen Niet, Verslagen Nooit!
Het lidgeld voor 2020
Mogen we nog een aantal ‘achterblijvers’ herinneren aan het betalen van hun lidgeld voor het jaar 2020? Dit is met zekerheid een menselijke vergetelheid. U wenst nog even de gegevens?
Hier zijn ze: - Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12 Euro. Te storten op rekeningnummer IBAN BE90 – 9799 -7789 - 8532 BIC : ARSPBE22
Wegens het Corona-virus en de maatregelen, genomen door de regering, worden alle evenementen afgelast tot nader order. Wanneer de situatie weer veilig en gezond is, zal het bestuur van onze vereniging in het belang van alle leden opnieuw onze evenementen kenbaar maken. Kom dus regelmatig naar deze pagina kijken voor alle betreffende informatie. Indien u vragen hebt kunt u deze richten naar het bestuur op dit e-mailadres: info@vijfdelinie.be
Nota bene
Vragen voor meer informatie mogen te allen tijde worden gestuurd naar : info@vijfdelinie.be
Vraag elke maand de Nieuwsbrief aan
hoofdstuk ‘Vereniging’ – pagina ‘Nieuwsbrief’.
U zoekt een vriend van uw periode in het 5 Linie? Ik plaats uw zoekertje en samen vinden we die man(nen).
Stuur een mail via de "zoekertjes aanvraag" onder de navigatielink "Contact", en 48 uur daarna staat uw zoekertje op onze website.
Top