PAGINA vereniging agenda
Druk F11 voor gehele scherm !
PLANNING ACTIVITEITEN 2019
Agenda 2019
Onze activiteiten. georganiseerd door of ‘ondersteunde activiteit’ van de Koninklijke Vereniging 5 Linie
De activiteiten van onze vereniging worden gepubliceerd in het ledenblad (Vossenblad).
De opsomming hieronder is slechts een geheugensteuntje.
26 september 2019
Jaarlijkse plechtigheid op de militaire begraafplaats Veltem-Beisem.
Deze plechtigheid wordt bijgewoond door ongeveer 200 personen, waarvan altijd een 20-tal oudgedienden van het 5 Linie. U bent hierbij uitgenodigd om deel te nemen. Op deze begraafplaats liggen 904 gesneuvelde Belgische militairen van de Eerste Wereldoorlog. Daarvan zijn er 176 van het 5 Linie.
Programma en details van deze plechtigheid vindt u in deze LINK.
04 oktober 2019
Jaarlijkse plechtigheid monument 5 Linie in Stadspark van Antwerpen : details klik deze LINK.
Samenkomst Marscompagnies op Linkeroever: details : klik op deze LINK.
Ledendag Afdeling Koninklijke Verbroedering Linieregimenten: klik op deze LINK.
08 november 2019
Grandweger Krug - Soest Kermis (1500 uur).
11 november 2019
Humbeek en Antwerpen – herdenking gesneuvelden.
15 november 2019
Koningsdag te Antwerpen.
16 november 2019
Korpsmaaltijd Anciens te Soest (Brauerei Christ).
Nota bene
vragen voor meer informatie mogen te allen tijde worden gestuurd naar : info@vijfdelinie.be
lidgeld 2019
Hernieuw uw lidgeld aub. Het kan vanaf nu. Het lidgeld bedraagt 12 Euro en kan worden gestort op rekeningnr. BE90 9799 7789 8532 - BIC ARSPBE22 Giften worden in dank aanvaard en worden periodiek gepubliceerd in ons ledenblad.
Dag en nacht
Alle geïnteresseerden die meer details wensen te verkrijgen, kunnen zich in verbinding stellen met het bestuur via dit adres: info@vijfdelinie.be
Vraag elke maand de Nieuwsbrief aan – zie website www.vijfdelinie.be –
hoofdstuk ‘Vereniging’ – pagina ‘Nieuwsbrief’.
U zoekt een vriend van uw periode in het 5 Linie? Ik plaats uw zoekertje en samen vinden we die man(nen).
Stuur een mail via de "zoekertjes aanvraag" onder de navigatielink "Contact", en 48 uur daarna staat uw zoekertje op onze website.
Top