Pagina historiek Rotselaar
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Onze tweede peterstad


Een introductie, een beetje geschiedenis met de link naar het 5 Linieregiment.
De Eerste Wereldoorlog begon voor België op 4 augustus 1914 om 7.30 uur, op het ogenblik dat de Duitse troepen de Belgische grens overschreden te Gemmenich. België zou tot op 11 november 1918 frontgebied blijven.
Na een tiental gevechten, voornamelijk in de oostelijke helft van België, had op 12 september 1914 op het grondgebied van Rotselaar een hevige strijd plaats tussen het Belgisch leger en de Duitse troepen.
Het 5 Linieregiment voerde deze strijd aan als spits van de Belgische troepen, nabij de Molen van Rotselaar.
Deze Molen bestaat nog steeds, weliswaar zijn de gebouwen al sterk gemoderniseerd.
Over het verloop van de veldslag van 12 september 1914 verscheen een uitvoerig artikel in Het Laatste Nieuws van 28 augustus 2014, van de hand van Sven Ponsaerts, u kunt dit lezen door deze link te openen : (Artikel van Het Laatste Nieuws.)
De molen was het middelpunt van het toenmalig strijdtoneel, waar vele mannen sneuvelden. Deze gesneuvelden werden eerst begraven door een inderhaast aangelegde begraafplaats.
Deze begraafplaats, gelegen op het snijpunt van twee veldwegen, de huidige Wijngaardstraat en Druivenstraat, werd aangelegd op last van de Duitse overheid en de toenmalige burgemeester Wouters d’ Oplinter.
Op die begraafplaats werden 262 Belgische en 51 Duitse militairen begraven. Vijftien lichamen van Belgische militairen werden op vraag van de familie overgebracht naar hun eigen gemeente.
Foto van de pas aangelegde begraafplaats in september 1914 op ‘de Wijngaard’ voor de gesneuvelden van de Slag bij de Molen.
Hier werden 262 Belgische en 51 Duitse militairen begravenDeze begraafplaats werd door de Rotselaarse bevolking het ‘Kerkhof van het 5 Linie’ genaamd.
Begraafplaats in 1914 – ( Link naar de afbeelding “Kadastrale legger Rotselaar 1eAfd ” )
Pas in 1926 zouden alle resten weer worden opgegraven en overgebracht naar een nieuw aangelegde militaire begraafplaats in Veltem-Beisem. Aldaar heeft men alle gesneuvelden van de gemeenten Rotselaar, Wezemaal en Haacht, overgebracht. Link begraafplaats Veltem Beisem.
Waar de lichamen van de Duitse gesneuvelden naar toe werden gebracht is niet met zekerheid geweten.Hoogstwaarschijnlijk werden die overgebracht naar Vladslo (Diksmuide). Hier de link naar Vladslo


Monument van de gesneuvelden

Dit monument werd opgericht in 1935 door de oudstrijders van Rotselaar, ter ere van alle gesneuvelden.
Onze Koninklijke Vereniging 5 Linie vzw zal jaarlijks met een grote delegatie bloemen neerleggen aan dit monument en met een toespraak tot alle aanwezigen de gesneuvelden herdenken.
Het gemeentebestuur en andere autoriteiten die ertoe worden uitgenodigd zullen hier eveneens deelnemen en op hun beurt een bloemenkrans neerleggen.
Een Last Post en het Belgisch volkslied worden dan gebracht door een fanfare van de gemeente Rotselaar.
Deze jaarlijkse herdenking is een belangrijk plechtig moment in het bestaan van onze vereniging.Gedenksteen gesneuvelden en gedode burgers van Rotselaar.

Na WO I werd een grote gedenksteen aan de gevel van de kerk geplaatst. Dit geschiedde in 1919.
De namen van al deze personen staan gebeiteld in deze gedenksteen.
Ook aan deze gedenksteen legt de Koninklijke Vereniging 5 Linie bloemen neer bij elke jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.
Vijfde Liniestraat – straatnaamplaat:

In september 1948 besluit de gemeenteraad van Rotselaar om de Slag aan de Molen te herdenken door aan een straat van de gemeente de naam van 5de Linieregiment te geven en op die plaat te vermelden: Slag aan de Molen, 12 september 1914. De inwijding van de 5de Linieregimentstraat ging door op 26 september 1948 te Rotselaar.Het peterschap van Rotselaar over het 5 Linie bataljon.

Vele jaren stuurde het 5 Linie een detachement met Vaandel van uit Soest naar Rotselaar, om samen met het gemeentebestuur van Rotselaar en zijn vaderlandslievende verenigingen de plechtige herdenking te vieren.
Vanaf 1977 kwamen de contacten met Rotselaar in een echte stroomversnelling, door het aantreden van toenmalig burgemeester, de Heer Henri Storms. Op elk bataljonsfeest of andere grote activiteit te Soest was de burgemeester aanwezig en dat bleef zo tot het einde van zijn burgemeesterschap in 1988.
Op 19 april 1982 liet de korpscommandant van het 5de Linie, Luitenant kolonel Parmentier weten dat het niet alleen de bedoeling was de goede betrekkingen met Rotselaar te behouden, doch ze nog te verstevigen door een sociaal werk in de gemeente te steunen. De eerste maal dat dit effectief gebeurde was in maart 1983, de werkplaats voor mindervaliden, "Den Ateljee" kon toen rekenen op de aandacht en ondersteuning door het 5de Linie. Ondertussen wordt er over en weer gepraat over het peterschap door de gemeente Rotselaar.
Op 8 december 1983 laat de toenmalige korpscommandant aan de burgemeester weten dat hij de nodige inlichtingen verzameld heeft betreffende een eventueel peterschap. De voorschriften lieten immers toe dat het 5de Linie een tweede peterstad mocht hebben ( die van Antwerpen bestond van in 1963 ).Burgemeester Henri Storms.


Luitenant kolonel Parmentier      

De gemeenteraad van Rotselaar besluit op 4 juni 1984 het peterschap over het 5de Linie te aanvaarden. De relatie tussen de bevolking van Rotselaar en het 5de Linie was reeds ver gevorderd door het verlenen van materiele, financiële en morele steun aan sociale werken door het 5de Linie enerzijds, alsook de aanwezigheid van een detachement op de jaarlijkse herdenking in september. Anderzijds bezochten de jeugd en de volwassenen van Rotselaar de garnizoensstad Soest en het 5de Linie.
Nu bleef het nog wachten op een beslissing van de Staf van de LandmachtEindelijk werd de gemeenteraad van Rotselaar, op 20 juni 1990, door de burgemeester Van Goolen, in kennis gesteld van de brief dd 20 april 1990,van de korpscommandant 5de Linie, waarbij deze laat weten dat de Vleugeladjudant van de Koning en de Stafchef van de Landmacht, beslist hebben om de gemeente Rotselaar als nieuw peterschap van het 5 Linie bataljon te erkennen.
De oorkonde werd overhandigd op 9 september 1990 door de toenmalige burgemeester Van Goolen.Voor zijn verdienste als burgemeester om het peterschap te bewerkstelligen werd deze oorkonde plechtig overhandigd aan de Heer Henri Storms:


Top Gem jQuery