Pagina historiek Rotselaar
Druk F11 voor gehele scherm !

Rotselaar

De gemeente Rotselaar is de tweede peterstad van het 5de Linie.
Historiek :

Op 12 september 1914 had op het grondgebied een hevige strijd plaats tussen het Belgische leger en de Duitse troepen die ons land waren binnengevallen. Het 5 Linie voerde deze strijd als spits van de Belgische troepen, nabij de Molen van Rotselaar. De Molen van Rotselaar bestaat nog steeds, weliswaar zijn de gebouwen al sterk gemoderniseerd. Deze Molen was het middelpunt van het toenmalig strijdtoneel, waar vele mannen sneuvelden. In 1935 richtten de oudstrijders van deze gemeente een momument op, ter herdenking aan de militairen die op dit grondgebied hun leven lieten. Vanaf 1935 was deze plaats het middelpunt van de jaarlijkse plechtigheid en herdenking van de Slag aan de Molen van Rotselaar - 12 september 1914. Dit monument draagt een duidelijke tekst die het Vijfde Linie en de gesneuvelden in deze hardnekkige gevechten, huldigt .
Op 26 september 1948 had de naamgeving plaats van de Vijfde Liniestraat.

Na een herdenkingsmis trok het gemeentebestuur en de oudstrijders naar deze straat en voorafgegaan van een toespraak door de burgemeester, mocht de voorzitter van de Verbroedering der Linieregimenten het lint doorknippen dat de straat afspande.
Vele jaren stuurde het 5 Linie een detachement met Vaandel naar Rotselaar, om samen met het gemeentebestuur van Rotselaar en zijn vaderlandslievende verenigingen de plechtige herdenking te vieren. Vanaf 1977 kwamen de contacten met Rotselaar in een echte stroomversnelling, door het aantreden van toenmalig burgemeester, de Heer Henri Storms. Op elk bataljonsfeest of andere grote activiteit te Soest was de burgemeester aanwezig en dat bleef zo tot het einde van zijn burgemeesterschap in 1988. De gemeenteraad van Rotselaar besluit op 4 juni 1984 het peterschap over het 5de Linie te aanvaarden. De relatie tussen de bevolking van Rotselaar en het 5de Linie was reeds ver gevorderd door het verlenen van materiƫle, financiƫle en morele steun aan sociale werken door het 5de Linie enerzijds, alsook de aanwezigheid van een detachement op de jaarlijkse herdenking in september. Anderzijds bezochten de jeugd en de volwassenen van Rotselaar de garnizoensstad Soest en het 5de Linie. Eindelijk werd de gemeenteraad van Rotselaar, op 20 juni 1990, in kennis gesteld dat de Vleugeladjudant van de Koning en de Stafchef van de Landmacht, beslist hebben om de gemeente Rotselaar als tweede peterstad van het 5de Liniebataljon te erkennen. De bezegeling van het peterschap werd besloten met het overhandigen van een oorkonde, op 9 september 1990.

Elk jaar houdt onze Koninklijke Vereniging 5 Linie vzw een grote samenkomst te Rotselaar, met herdenking van al onze gesneuvelden, aan het monument.
Daartoe worden alle leden schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen.
Op zondag 8 september 2019 werd deze traditie gehouden, zoals steeds in samenwerking met het gemeentebestuur.

Toespraak Pierre PEETERS voorzitter Kon.vereniging 5Linie regiment.

De toespraak die aan het monument werd gehouden, door de voorzitter van onze vereniging, kunt u lezen door het openen van deze link De toespraak met refertes vind je hier.


Toespraak Roger HOUSEN Kolonel Stafbrevethouder op rust.
Vaandels in staffcars.
Top