Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw

Druk F11 voor gehele scherm !
Dit is het contactpunt voor allen die in het 5Linie hebben gediend.
Aanvraag lidmaatschap verkrijgt u door op deze link te klikken:‘aanvraag'
Het lidmaatschap brengt geen enkele verplichting met zich mee.
Aan allen "Prettige Feestdagen" en hou u gezond !