Internationale Garnizoensclub Soest e.V. ( IGCS )

Onze Duitse partner in Soest.

 

  Toen in mei 1992 alle Belgische eenheden van Soest werden teruggetrokken naar het vaderland, bleven een aantal oudgedienden van het Vijfde Linie in Soest wonen.
Zij verenigden zich in en sloten aan bij de Internationale Garnizoensclub van Soest (IGCS) onder de benaming "IGCS - Anciens 5 Linie".

De IGCS ontstond uit de eerder bestaande "Soester Kameradschaft des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr", in het jaar 1970. Sindsdien integreerden meerdere clubs in de IGCS:
IGCS - R.K. Soest - Bundeswehr Reservistenkameradschaft Soest
IGCS - Garrison 5 - Baseball -Team
IGCS - Anciens 5 Linie
IGCS - MC Soest - Marineclub Soest

De leden van de IGCS zijn actieve en oudgedienden van de Bundeswehr, Belgische, Britse, Canadese en US-militairen, maar eveneens burgers. De IGCS heeft een modern ingericht clublokaal ter beschikking van de leden en hun gasten.
In dit clublokaal bevindt zich onder andere een documentatie aangaande de 45-jarige geschiedenis van het Belgische garnizoen van Soest.
Het adres van het clubhuis van de Internationale Garnizoensclub Soest e.V. is :
Niederbergheimerstrasse 24 a -
D 59475 Soest - Deutschland. Bekijk ook de foto's van het clublokaal, verder op deze pagina.

Maandelijks worden er in clubverband verschillende activiteiten georganiseerd die vooraf worden aangekondigd in hun Monatsbrief, zoals :

  • clubavonden, gezellig samenzijn met de andere clubleden en echtgenotes
  • voordrachten
  • culturele uitstappen
  • reizen
  • feesten

Er dient te worden opgemerkt dat de IGCS een all-ranksclub is.
De tegenwoordigheid van dienstgraden gaat van het niveau van generaal tot dienstplichtige soldaat. De dienstgraden worden binnen het clubleven niet aangewend. Respectbetuigingen behoren tot ieders persoonlijk domein.

Het wederzijds contact tussen de IGCS, de Vereniging 5 Linieregiment vzw en de "IGCS - Anciens 5 Linie", zorgt voor levendige uitwisseling van de informaties betreffende elkaars activiteiten. In onze Nieuwsbrief worden de activiteiten van onze oudgedienden in Soest opgenomen en u bent als oudgediende van het Vijfde Linie hartelijk uitgenodigd om er aan deel te nemen. Jaarlijks is er minimum één activiteit die speciaal ingericht wordt voor alle leden van onze Vereniging 5 Linie. U wordt daarvan verwittigd door het Vossenblad en door de Nieuwsbrief via de website 5 Linie.
De Internationale Garnizoensclub heeft een eigen website : http://www.igcs-ev.de ga er even kijken.

Briefwisseling kan u richten aan:

IGCS
Postfach 1524
D - 59475 Soest
Deutschland

E-mailcontact:

U kunt steeds contact opnemen met Jacques Kremer - hij is de voorzitter van onze oudgedienden van het 5 Linie in Soest en hij staat tot uwe beschikking voor alle vragen - u kan hem bereiken op volgend e-mailadres : jacques.kremer@gmx.de

Het clublokaal van de IGCS:

Het adres van het clubhuis van de IGCS is : In den kalten Höfen 28, Soest. ( Dit gebouw was de vroegere Gaststätte "Sonneneck")

clublokaal van de IGCS

 

 

 

 

 

 

 

 

Top