GDPR document
Druk F11 voor gehele scherm !
Hieronder vind je het tweede deel van een toespraak door de voorzitter.
De bijbehorende verwijzingen en opmerkingen zijn uit deze tektst weg gelaten.
Wie echter graag wat meer wil weten en de integrale tekst wil lezen kan deze altijd aanvragen op: pierrehpeeters@gmail.com


 
Toespraak door Kolonel SBH o.r. Pierre Peeters
Voorzitter van de Koninklijke Vereniging 5 Linie Regiment
Officieren maaltijd van 29 Februari 2020
Deel 2 : “Service and excellence”
Jullie zijn officier geweest. Sommigen langer dan anderen maar dat verandert niets aan de kwaliteiten waarover elke officier, die eerst en vooral ook soldaat is, moet beschikken om anderen te leiden in conflicten en oorlogen.
Oorlog voorkomen is de taak van de politieke bewindslui door gebruik te maken van diplomatie, economische maatregelen en zo verder. Beschikken over een sterk leger dat, zo nodig ook wordt ingezet, is een afschrikkend instrument dat bijdraagt tot het voorkomen van een oorlog. Het betekent dat de echte taak van het leger niet de oorlog voorkomen is, maar wel de oorlog voeren en de vijand verslaan, zoals de doctrine van het Amerikaanse leger vermeldt: “The purpose of your Army is to fight and win our Nation’s wars.” De kerntaak voor soldaten is het gevecht winnen. Wanneer er veel op het spel staat, “when the stakes are high and the water’s rough, winning isn't everything; it's the only thing” zoals door de Amerikaanse football coach Henry Russell werd gezegd.
Ik betwijfel dat.
Door het fenomeen van de grote aantallen zijn er bij hen veel meer “bright guys” dan bij ons. Ook op fysiek, intellectueel en moreel vlak zijn hun officieren minstens zo goed als de onze. Bovendien op de echelons waarop zij opereren loopt ons Belgische “système D” om maar wat te “fignoleren” nogal eens faliekant af en is het beter “to stick tot he rules” in een coherente, doelgerichte politiek.
Ik hoor dat moderne oorlog niet meer wordt gevochten zoals 100 jaar geleden, wat juist is, zo lang alle gesofistikeerde systemen werken. Nu is technologie het eerste wat het laat afweten in het gevecht en dan ben je terug bij de soldaat met zijn geweer. Elke US Marine kent de geloofsbelijdenis over het geweer: “This is my rifle. It is my life. Without my rifle, I am useless. I must shoot straighter than the enemy who is trying to kill me. I must shoot him before he shoots me.” Het is een “beschaafde” verwoording van wat door Generaal Patton in 1943 werd gezegd: “No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country.” Dat klinkt moreel niet hoogstaand, maar het verhoogt wel aanzienlijk je overlevingskans in het gevecht.
Over wat een goed soldaat moet zijn brengt het Amerikaanse “Soldier’s Creed” uitkomst wanneer het zegt: “I am a warrior and a member of a team. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never leave a fallen comrade. I am an expert and I am a professional. In “La Légion Etrangère” hoor je hetzelfde : “Soldat d'élite, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux. Ta mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et, s'il le faut, au péril de ta vie. Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes.” Dat is wat elke soldaat en bijgevolg ook elke officier moet zijn.
Een goed officier moet tevens een goed leider zijn. Dat vraagt kwaliteiten van “leadership” waar de Amerikanen een acroniem van gemaakt hebben:

 • L voor “Loyalty”: oprechtheid en eerlijkheid;
 • D voor “Duty”: taak en opdracht op de eerste plaats;
 • R voor “Respect”: behandel iedereen, ook de vijand, zoals het moet;
 • S voor “Selfless Service”: algemeen belang primeert op het eigenbelang;
 • H voor “Honor”: combineert traditie, korpsgeest en fierheid; 
 • I voor “Integrity”: doe wat legaal en moreel juist is;
 • P voor “Personal Courage”: fysieke en morele moed zijn de grondvesten voor elke overwinning.
 • Daarnaast zijn er intellectuele vaardigheden die je als chef nodig hebt; ook hiervoor bedachten de Amerikanen een acroniem: “AIDS”. Het zijn de basisprincipes van de “AirlandBattle”.

 • A staat voor “agility”: flexibiliteit en alertheid van geest om sneller dan de vijand te denken;
 • I staat voor “initiative”: het initiatief houden of herwinnen waarborgt de vrijheid van handelen;
 • D staat voor “depth”: diepte laat toe het momentum te bewaren door oordeelkundig de middelen in ruimte en in tijd in te zetten;
 • S staat voor “synchronisation”: het samenbrengen van de maximale gevechtscapaciteit in één beslissende actie.

 • Deze principes blijven ook in de nieuwe vormen van oorlog essentieel om de opdracht te doen slagen.

  Wanneer sommigen beweren dat de veiligheid van de eigen soldaten op de eerste plaats komt, is dat een drogreden om moeilijke beslissingen uit de weg te gaan, een alibi om de opdracht niet uit te voeren. Er is geen tegenstelling tussen zorgen voor de veiligheid van de eigen soldaten en het uitvoeren van de opdracht.
  De chef beslist op basis van “effectiveness” en “efficiency”. Effectief is dat wat het doel realiseert; efficiënt is dat waarbij de middelen optimaal worden aangewend. “Being effective is about doing the right things, while being efficient is about doing things right.” Doe je dat, dan wordt ook de veiligheid van je soldaten, wat een permanente zorg van de chef is, maximaal in acht genomen.
  Elke officier moet er van doordrongen zijn dat “there is no substitute for victory”. Het is de boodschap uit de vaarweltoespraak die Generaal MacArthurin 1962 gaf aan de Kadetten van West Point.
  MacArthur was een product van “the United States Military Academy”. Onze Koninklijke Militaire School is er de evenknie van. Het devies van West Point, vergelijkbaar met dat van onze KMS, is: “Duty, Honor, Country”. Deze woorden, zei MacArthur, leggen ons op…“what you ought to be, what you can be, what you will be”.
  Alle Presidenten hebben de “Cadets” in West Point toegesproken en allen onderstreepten het belang van defensie, prezen en loofden hun officieren.

  In 1962 zei President Kennedy: “Waarom zouden mannen zoals jullie hun leven wijden aan een militaire carrière met al zijn risico’s en ontberingen?
  Het antwoord is niet moeilijk als de vijand goed herkenbaar is maar wanneer het een lange strijd is zonder duidelijk herkenbare vijand dan is die keuze moeilijk... and you will recall the lines found in an old sentry box in Gibraltar saying:

  In times of war and not before,
  God and the soldier we adore.
  But in times of peace and all things righted,
  God is forgotten and the soldier slighted.”

  In 1981 zei President Reagan: “Vandaag worden jullie officier. We zijn door een moeilijke periode gegaan waarin de regering onze nationale veiligheid veronachtzaamde. Maar nu is die periode van twijfel aan onszelf voorbij en… you are a prime ingredient that keeps us free, that protects all we cherish and hold dear.”
  President Obama zei: “In jullie zien wij de tijdloze deugden die ons land zo goed gediend hebben. Onze lotsbestemming wordt nooit voor ons geschreven maar ze wordt door ons geschreven. Onze soldaten hebben nergens hun gelijken” en “the United States will use military force, unilaterally if necessary.”
  Onze Koning zei op 25 April 2018 in West Point: “The task of being the ultimate defenders of our values falls to you. Your choice is a vocation.”
  Als officier moet je het voorbeeld voor je soldaten zijn zoals Generaal Dunford, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, in 2018 zei: “Your soldiers will just want to know that you’ll lead from the front. If you lead, they will follow, and together, you’ll take the hill.”
  Verleden jaar vatte Vice President Pence het samen: “You committed yourselves to service and excellence. You will fight on a battlefield for America at some point in your life. You will lead soldiers in combat. You will move to the sound of the guns and do your duty and you will win. Because the United States Army never quits. It never accepts defeat. Generaal de Villiers nam in 2017 ontslag als Chef defensie van het Franse leger omdat hij het oneens was met de opgelegde besparingen. In zijn boek: “Qu’est-ce qu’un chef ?” schrijft hij: “De chef heeft visie, geeft zin en richting aan wat moet gebeuren. Hij is niet onfeilbaar maar bedriegt noch zichzelf noch de anderen. Dat vraagt moed want het is gemakkelijker te behagen dan de waarheid te vertellen. Niet geld maar waardering en vertrouwen van je soldaten is het loon.” Als je het daar niet eens mee bent moet je geen officier willen zijn.
  Officier zijn is meer dan een beroep, het is de levenswijze van iemand die gaat waar anderen niet durven te gaan, die zijn taak uitvoert op gevaar af het eigen leven of dat van soldaten hem toevertrouwd te verliezen. Maar omdat hij een voorbeeld is wordt hij ook gevolgd zonder telkens opnieuw alles te moeten bepleiten. Dat maakt het verschil. “That is what it is all about”.
  Amerikanen zeggen “I’m proud to be an American”, nooit hoor ik: Ik ben fier om Belg te zijn. Op 23 December 2019 zei Jean-Claude Juncker: “La Belgique est le seul pays que je connais qui n’est pas fier de lui”. Het weze zo maar op zijn minst wil ik zeggen: Ik ben fier om officier te zijn. Ik sluit nu af met de woorden van Generaal MacArthur: “De schaduwen worden langer voor mij. De dagen van vroeger zijn verdwenen maar hun herinnering blijft er één van wonderbare schoonheid als ik luister naar de betoverende klank van trompetsignalen… and of far drums beating the long roll, die voor soldaten en officieren samen in één team, het signaal is om het gevecht aan te gaan, om de vijand te verslaan.
  Met dank voor het luisteren en weet dat “Old soldiers never die, they just fade away”.

  Pierre Peeters
  Baal, 29 februari 2020
  Top