Levensbeschrijving

 

Ward Goos (° 4 november 1913 - V 22 november 2005)

   
 

Dierbaar aandenken aan

de heer Ward GOOS

weduwnaar van Mevrouw Mina BRANDS
Levensgezel van wijlen Mevrouw Maria DEBING

Geboren te Kwaadmechelen op 04 november 1913
en na een moedig gestreden ziekbed, zacht ontslapen in het Mariaziekenhuis te Overpelt op dinsdag 22 november 2005, gezalfd met de H. Olie.

   
 

Adjudant b.d. - Oudstrijder van de oorlog 1940-1945.
Vereremerkt met verscheidene militaire en burgerlijke eretekens.
Gewezen Schepen en Gemeenteraadslid van Leopoldsburg.
Bestuurslid C.D. & V. - Leopoldsburg.
Ondervoorzitter van de Nationale Federatie
van op rustgestelde militairen (K.N.F.O.M.).
Lid van de Ex-Onderofficieren van het Belgisch Leger.
Lid van meerdere Vaderlandslievende verenigingen.

         
  Terug