Zeebrugge 2013.

 

 

De eerste activiteit van het jaar, ingericht door onze vereniging, ging door op vrijdag 26 april 2013, te Zeebrugge.
Om te zien welke installaties onze marine bezit en hoe men daar aan en in onze schepen werkt, moesten we op een werkdag deze marinebasis bezoeken.
Er schreven zich 269 deelnemers in voor dit heel erg interessant bezoek. Twintig deelnemers kwamen daarvoor uit Soest, onze partners van de IGCS en tegelijk favorieten van de marine. Het programma bood heel wat varia en werd een treffer.
Na de koffie en kennismaking bij aankomst, hielden we de voorziene algemene vergadering. Onze statuten vereisen een dergelijke vergadering en in de moderne aula
van de basis werden alle punten van het agenda in een vlot tempo afgewerkt. Hiermee werd de werking van onze vereniging verzekerd voor de komende twaalf maanden.
De deelnemers aan deze dag hadden hun keuze voordien kunnen opgegeven, om een bezoek te brengen aan de marine-installaties, terwijl een andere groep met een toeristenboot de haven ging afvaren en bekijken. Een gids op de boot wees ons op alle havenvoorzieningen en –werking. Niet weinig verwonderd waren we allen bij de opsomming van de tientallen afdelingen die dag in dag uit deze grote en actieve industrietak draaiende houden, ook in de meest barre weersomstandigheden.
De militairen waren tezelfdertijd actief met het rondleiden van de groep die gekozen had voor de bezichtiging van de marine-installaties en leerden zo heel wat van de kerntaken van onze marine, hun technische afdelingen en hun specialisaties ivm met mijnenbestrijding en het onderhoud van onze marineschepen. Het waren deskundigen die alle uitleg gaven bij het materieel.
Op het middaguur kwamen beide groepen weer samen voor het aperitief en een feestmaal in het keukencomplex van de basis.
Om dit alles af te ronden vereerde Divisieadmiraal Michel Hofman, de Commandant van de Mainecomponent, ons met zijn aanwezigheid op het feestmaal. Een uitwisseling van een herinneringsgeschenk ontbrak er niet aan. Vanwege de IGCS hield de heer Jochen Siering, reserve-officier bij de Duitse Marine, een toespraak in het Nederlands. Ook hier werd weer afgerond met een herinneringsplakkaat.
Dit interessant bezoek zal nog lang in ons geheugen blijven. Wij onthouden hierbij zeker de gastvrijheid en de goede ontvangst door de kwartiercommandant, de korpsadjudant en zijn personeel die de hele dag in de weer waren als perfecte gastheren.
Bekijk hier onder de sfeerbeelden die onze medewerker/fotograaf René Pattyn maakte. René is een oudgediende van de lichting 1962, peloton Mortieren. Dank voor de enorme serie waardevolle beelden, René!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Terug naar begin pagina