Het hoofdstuk ‘De Groote Oorlog werd samengesteld door Jozef Van Dyck.

Jozef en Hubert samen op de foto.
In november werden de laatste militaire herinneringsplechtigheden opgevoerd in België en de voornaamste ervan heeft plaatsgevonden op 11 november 2018 te Brussel aan het Graf van de Onbekende Soldaat, met om 11 uur een minuut stilte, bloemenneerlegging en 21 kanonschoten.
Gedurende het daarop volgende defilé werd de Mars van het 5 Linie gespeeld.
Het commando over de deelnemende troepen werd gevoerd door de korpscommandant van het bataljon Bevrijding – 5 Linie.
Kort overzicht van de inspanningen van Jozef Van Dyck, die de opsteller was van het hoofdstuk ‘De Groote Oorlog’:
Jozef van Dyck was dienstplichtige in het 5 Linie in 1950. Gedurende zijn legerdienst werd de duur van de legerdienst plots naar 18 maanden gebracht wegens de oorlog in Korea. De spanningen in de wereld liepen toen hoog op.
Jozef van Dyck’s vader diende vier jaar gedurende WO I als gemobiliseerde in een artillerie-eenheid. Die ervaring bleef nazinderen in de familie.
Jozef van Dyck woont vlak bij de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem, die in de volksmond ook wel de ‘begraafplaats van het 5 Linie’ wegens het grote aantal gesneuvelden van het 5 Linie die daar begraven werden.
Om het hoofdstuk te schrijven over de ‘Groote Oorlog’ legde Jozef een heus boekdeel aan met gegevens betreffende de vele feiten die gedurende de jaren 1914 – 1918 plaatsgevonden hebben. Dit was representatief voor ons regiment dat deze periode van WOI heeft doorworsteld. Het bood een mooi en gedocumenteerd overzicht aan.
De bijgevoegde foto toont Jozef van Dyck, links, in gezelschap van Hubert Keuppens, webmaster van de website van het 5 Linie. De foto werd gemaakt op zaterdag 8 september 2018, tijdens de jaarlijkse herdenking te Rotselaar.
Jozef is sinds vele jaren lid van onze Koninklijke Vereniging 5 Linie.
Het hoofdstuk ‘De Groote Oorlog’ wordt nu afgesloten en verwijderd nadat het ruim vier jaar op onze website heeft mogen prijken, als waardig document met een uitstekende informatie over alle eenheden van het Belgisch leger gedurende deze WOI en de gesneuvelden.